MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-09-30 08:42:49

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków


O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stanisławów zaprasza Mieszkańców wsi Prądzewo–Kopaczewo  na spotkanie w dn. 06.10.2015r. (wtorek), o godz.16.00.

 

Spotkanie odbędzie się u Pani Sołtys Wiesławy Berchman, Prądzewo-Kopaczewo 8.

       Na zebraniu podane zostaną informacje dotyczące planowanej w latach 2015-2016 budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo – Kopaczewo, oraz określone zostaną zasady finansowania przez każdego z Mieszkańców odcinków przyłącza od granicy swojej nieruchomości do ostatniej zaprojektowanej studni na tej nieruchomości.

Prosimy o liczne przybycie na spotkanie.

                                                                                                                 Wójt

                                                                                                      /-/ Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Sędek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.09.2015 08:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 32742

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował