MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-10-22 15:56:27

XI sesja Rady Gminy Stanisławów


SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w XI sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 29 października 2015r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których                  tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/4 położonej w miejscowości Rządza gm. Stanisławów (druk nr 55).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów (druk nr 56).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (druk nr 57).
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stanisławów w roku szkolnym 2014/2015.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                 

               /-/ Dariusz Kraszewski

 

Terminy posiedzeń Komisji:

 

- Komisja Społeczna, Ekologii i Bezpieczeństwa - 27.10.2015 o godz. 8.30.

Tematy posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.
 2. Sprawy różne.

 

- Komisja Rewizyjna – 27.10.2015 godz. 16.00.

Temat: Rozpatrzenie skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

 

- Komisja Budżetu i Gospodarki - 28.10.2015 o godz. 16.00.

Tematy posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.
 2. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.10.2015 15:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 69

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.pdf Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stanisławów w roku szkolnym 2014/15 2015-10-22 15:58:45 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała nabycie nieruchomości.pdf Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/4 położonej w miejscowości Rządza gm Stanisławów 2015-10-22 15:59:45 Zdanowicz Tomasz
załącznik zmiana wynagrodzenia wójta gminy.pdf projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów 2015-10-22 16:01:08 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował