MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-11-20 09:45:02

XII sesja w dniu 27.11.2015 r.


Szanowni Mieszkańcy Gminy

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcie udziału w XII sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2015r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku (druk nr 58).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i zwolnień z tego podatku (druk nr 59).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2016 (druk nr 60).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów (druk nr 61).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 62).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia (druk nr 63).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących (druk nr 64).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży zagranicznej (druk nr 65).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 (druk nr 66).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stanisławów (druk nr 67).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 (druk nr 68).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2024 (druk nr 69).
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                 

               /-/ Elżbieta Król

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.11.2015 09:45
Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2015 13:09
Liczba wyświetleń: 54

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwała opłata targowa.pdf Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej 2015-11-20 09:45:54 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała podatek leśny na 2016.pdf Projekt uchwały w sprawie podstawy obliczanina podatku leśnego 2015-11-20 09:46:40 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała podatek rolny na 2016.pdf Projekt uchwały w sprawie podstawy obliczania podatku rolnego 2015-11-20 09:47:38 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała podatek nieruchomości na 2016.pdf Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2015-11-20 09:48:30 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała deklaracje na 2016.pdf Projekt uchwały w sprawie wzoru formularzy podatkowych 2015-11-20 09:49:44 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwala transportowy na 2016.pdf Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2015-11-20 09:50:58 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała gospodarka nieruchomościami.pdf Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi 2015-11-20 09:52:16 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.XII.........2015 - zmiana uchwały przewodn. Komisji.pdf Projekt uchwały w sprawie przewodniczącego komisji społecznej 2015-11-20 09:54:11 Zdanowicz Tomasz
załącznik UchwałaNGO2016.pdf Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami społecznymi na rok 2016 2015-11-20 09:55:23 Zdanowicz Tomasz
załącznik Radni delegacje.pdf Projekt uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 2015-11-23 09:32:52 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XII sesja w dniu 27.11.2015 r. 20.11.2015 09:45 Tomasz Zdanowicz