MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-11-20 13:03:57

XII sesja Rady Gminy Stanisławów


Szanowni Mieszkańcy Gminy

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcie udziału w XII sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2015r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku (druk nr 58).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i zwolnień z tego podatku (druk nr 59).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2016 (druk nr 60).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów (druk nr 61).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 62).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia (druk nr 63).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących (druk nr 64).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży zagranicznej (druk nr 65).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 (druk nr 66).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stanisławów (druk nr 67).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 (druk nr 68).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2024 (druk nr 69).
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                 

               /-/ Elżbieta Król

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.11.2015 13:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 12978

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował