MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-12-01 10:35:24

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 2.12.2015r. o godz. 16.00


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 2.12.2015r. o godz. 16.00

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
  4. Rozpatrzenie skargi mieszkańca gminy na kierownika jednostki organizacyjnej.
  5. Zajęcie stanowiska odnośnie wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku.
  6. Kontrola umorzeń podatku w 2014r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 01.12.2015 10:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9427

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował