MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-12-14 16:54:37

XIII sesja Rady Gminy Stanisławów


Rada Gminy Stanisławów                             Stanisławów, dnia 14.12.2015r.

     ul. Rynek 32

05-304 Stanisławów

woj. mazowieckie

 

BR.0002.10.2015

 

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY

 

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w XIII sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016 (druk nr 70):
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz ewentualnych autopoprawek Wójta,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów, dotyczących projektu uchwały budżetowej,
  d) wysłuchanie stanowiska Wójta Gminy Stanisławów w sprawie opinii i wniosków przedłożonych przez komisje,
  e) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi do projektu uchwały budżetowej, w tym wnioskami komisji i autopoprawkami Wójta,
  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2024 (druk nr 71).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2016 rok (druk nr 72).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnej Jednostki Organizacyjnej (druk nr 73).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania (druk nr 74).
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                 

               /-/ Elżbieta Król

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024

Informacje o artykule

Autor: Elżbieta Król
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.12.2015 16:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 32

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik projekt uchwały dotacja dla przedszkoli - od 2016.pdf Projekt uchwały w sprawie dotacji dla przedszkoli 2015-12-14 16:55:22 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała profilaktyka 2016.pdf Projekt uchwały w sprawie programu profilaktyki uzależnień na rok 2016 2015-12-14 16:56:06 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała skarga Niezgodziński.pdf Projekt uchwały w sprawie skargi 2015-12-14 16:56:29 Zdanowicz Tomasz
załącznik Opinia RIO o budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.pdf Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej 2015-12-18 16:03:10 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował