MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-11-16 16:32:27

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wólka Czarnińska

Wójt Gminy Stanisławów podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Wólka Czarnińska udział we współwłasności wynoszący w ¼ części w działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 155 o powierzchni 0,24 ha, 285 o pow. 0,43 ha przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy.

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:  25 75 75 853.

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.11.2009 16:32
Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2009 09:49
Liczba wyświetleń: 2693

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Działki przeznaczone do sprzedaży 16.11.2009 16:32 Tomasz Zdanowicz