MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-02-19 15:15:59

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu


Pokój 7

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

 

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia, który zawiera:
1) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
4) przedmiot działalności gospodarczej,
5) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Tryb odwoławczy

Stronie służy prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem tutejszej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. (43,75 za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu; 175 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18%)

Uwagi


Jednorazowe pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na dwa dni. Gdy potrzebne jest zezwolenie na np. 5 kolejnych dni, należy złożyć trzy wnioski. Zezwolenie takie przysługuje przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Etapy - czynności procedury

Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników
Etap 1
złożenie dokumentów
Etap 2
wniesienie opłat w kasie gminy lub na konto w BS Mińsk Mazowiecki O/Stanisławów
Etap 3
odebranie zezwolenia

Informacje o artykule

Autor: Wanda Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 19.02.2009 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2015 13:39
Liczba wyświetleń: 441

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik jednoraz.doc Wniosek 2009-02-19 15:31:35 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu 29.01.2015 10:55 Tomasz Zdanowicz
2 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu 26.01.2015 13:44 Tomasz Zdanowicz
3 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu 30.12.2009 13:45 Tomasz Zdanowicz
4 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu 19.02.2009 15:15 Tomasz Zdanowicz