MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-02-23 12:27:52

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń


Wypełniony wniosek należy złożyć w pok. 7

Na podst. art. 18 pkt. 7 podpunkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2007r. nr 70 poz. 473 jednolity tekst z późn. zm.) przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży zobowiązany jest w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za zezwolenie wydanego przez gminę;

Informacje o artykule

Autor: Wanda Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.02.2009 12:27
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2015 13:37
Liczba wyświetleń: 410

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek o zaświadczenie alkohol.doc Wniosek 2009-02-23 12:30:41 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń 23.02.2009 12:27 Tomasz Zdanowicz