MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-02-23 12:33:45

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć.


Pokój 7

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

 

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia, który zawiera:
1) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
4) przedmiot działalności gospodarczej,
5) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

Stronie służy prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem tutejszej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości: 1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres dwóch lat. Opłata za zezwolenia jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników
Etap 1 Złożenie wymaganych dokumentów Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych - Wanda Zdanowicz
Etap 2 Dokonanie opłaty w kasie urzędu gminy lub w banku Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności Stanowisko ds. rozliczeń kasowych - Barbara Kosińska
Etap 3 Odebranie zezwolenia Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych - Wanda Zdanowicz

Informacje o artykule

Autor: Wanda Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.02.2009 12:33
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2015 13:36
Liczba wyświetleń: 408

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik alkohol.pdf Wniosek 2009-02-23 12:41:18 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć. 29.01.2015 10:54 Tomasz Zdanowicz
2 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć. 29.01.2015 10:54 Tomasz Zdanowicz
3 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć. 26.01.2015 13:47 Tomasz Zdanowicz
4 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć. 26.01.2015 13:46 Tomasz Zdanowicz
5 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć. 30.12.2009 13:43 Tomasz Zdanowicz
6 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć. 23.02.2009 12:33 Tomasz Zdanowicz