MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-12-16 09:23:32

XXXI sesja Rady Gminy


w dniu 29 grudnia 2009r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXXI sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2009r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.

 4. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.

 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2010 rok.(druk nr 166).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 (druk nr 167).

 8. Uchwalenie uchwały budżetowej na rok 2010 Gminy Stanisławów (druk nr 168).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009 (druk nr 169).

 10. Zapytania i wolne wnioski.

 11. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.12.2009 09:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 361

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 2010.doc PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY STANISŁAWÓW NA ROK 2010 2009-12-16 09:28:20 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała2010.doc Projekt uchwały 2009-12-16 09:29:01 Zdanowicz Tomasz
załącznik Program współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.doc Program współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi w 2010 r. 2009-12-16 09:31:05 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała2010.doc Uchwała wprowadzająca program współpracy 2009-12-16 09:31:43 Zdanowicz Tomasz
załącznik Budżet 2010 - uchwała.doc Uchwała budżetowa 2009-12-16 15:09:50 Zdanowicz Tomasz
załącznik OPIS PLAN.doc Część opisowa do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2010 2009-12-16 15:10:36 Zdanowicz Tomasz
załącznik Projekt budż. na 2010 r..xls Tabele 2009-12-16 15:53:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik projekt budżetu na 2010.xls Budżet - tabele 2009-12-16 15:53:53 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował