MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2010-03-18 15:18:24

XXXIII sesjia Rady Gminy Stanisławów


Porządek obrad i projekty uchwał (w załącznikach)

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów, która          odbędzie się w dniu 26 marca 2010r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy          w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 4. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie przez Nadleśnictwo Drewnica materiału rozmnożeniowego – zrazów z drzewa pomnikowego o nr rej. 338 położonego w miejscowości Łęka na terenie gminy Stanisławów (druk nr 171).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Rządza (druk nr 172).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Stanisławów (druk nr 173).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Stanisławów (druk nr 174).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego (druk nr 175).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2010 (druk nr 176).
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.03.2010 15:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 350

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik sprzedaż nieruchomości w Rządzy.pdf Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Rządza 2010-03-18 15:28:24 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała fundusz sołecki.pdf Wyrażenie zgody (lub nie) na fundusz sołecki 2010-03-18 15:29:57 Zdanowicz Tomasz
załącznik uchwała pomnik przyrody.pdf Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody 2010-03-18 15:37:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik statut.pdf Uchwała w sprawie uchwalenia statutu 2010-03-18 15:54:05 Zdanowicz Tomasz
załącznik wygaśnięcie mandatu.pdf Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 2010-03-18 15:55:47 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował