MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2012-09-21 14:27:26

Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015


Program Współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. utworzony zostanie na bazie tego projektu programu. Uwagi i wnioski dotyczące programu można składać w ciągu 14 dni od daty umieszczenia projektu w biuletynie informacji publicznej urzędu za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Urząd Gminy, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów), lub elektronicznej na adres urzad.gminy@stanislawow.pl 

Program Współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. utworzony zostanie na bazie tego projektu programu. Uwagi i wnioski dotyczące programu można składać w ciągu 14 dni od daty umieszczenia projektu w biuletynie informacji publicznej urzędu za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Urząd Gminy, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów), lub elektronicznej na adres urzad.gminy@stanislawow.pl

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.09.2012 14:27
Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2014 11:02
Liczba wyświetleń: 651

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Program współpracy ngo 2013.pdf Projekt uchwały z załącznikami (uzasadnienie i program) 2012-09-21 14:31:22 Zdanowicz Tomasz
załącznik projekt NGO 2014.pdf Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2013-10-25 14:45:36 Zdanowicz Tomasz
załącznik UchwałaNGO2015Projekt.pdf Projekt ptogramu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2014-09-15 11:03:38 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 25.10.2013 14:44 Tomasz Zdanowicz
2 Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 25.10.2013 14:44 Tomasz Zdanowicz
3 Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 21.09.2012 14:27 Tomasz Zdanowicz
print

2012-09-13 09:02:12

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.


Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.09.2012 09:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 173

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2012-08-10 08:54:12

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”


Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 sierpnia do 7 września.

 

Projekt uchwały zostanie:

1)     opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;

2)     przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie www.dialog.mazovia.pl;

3)     wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Skoczylasa 4, pok. 242, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

a)     Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

b)    Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

c)        Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

d)    Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,

e)     Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

 

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)     osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Skoczylasa 4;

2)     osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wymienione adresy:

a)     Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

b)    Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

c)         Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

d)    Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,

e)     Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

3)     drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;

4)     za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu
22 59 79 172, 59 79 298, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Informacje o artykule

Autor: Marszałek Woj. Mazowieckiego
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 10.08.2012 08:54
Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2012 09:00
Liczba wyświetleń: 219

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OR-OP-IV.613.36.2012.MJ Gminy Powiaty.pdf Informacja 2012-08-10 09:04:38 Zdanowicz Tomasz
załącznik Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu 2013.pdf Informacja 2012-08-10 09:06:32 Zdanowicz Tomasz
załącznik projekt_program_2013.doc Projekt programu współpracy 2012-08-10 09:07:59 Zdanowicz Tomasz
załącznik formularz_konsultacyjny_program_2013.doc Formularz uwag i wniosków 2012-08-10 09:08:28 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 nformacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” 10.08.2012 08:54 Tomasz Zdanowicz
print

2010-11-08 10:47:46

Projekty uchwał podlegające konsultacji


z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Wójt Gminy Stanisławów przedstawia projekty uchwał do konsultacji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie projektu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia tj. do 19 czerwca 2013 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Urząd Gminy, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów) lub elektronicznej E-mail szow_stanislawow@pro.onet.pl
Wnioski i uwagi będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Stanisławów. Projekt uchwały znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje o artykule

Autor: Janusz Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 08.11.2010 10:47
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2014 15:20
Liczba wyświetleń: 3282

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik logopeda.pdf Projekt uchwały do konsultacji 2013-06-05 08:22:33 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Projekty uchwał podlegające konsultacji 05.06.2013 08:23 Tomasz Zdanowicz
2 Projekty uchwał podlegające konsultacji 05.06.2013 08:20 Tomasz Zdanowicz
3 Projekty uchwał podlegające konsultacji 14.06.2012 12:25 Tomasz Zdanowicz
4 Projekty uchwał podlegające konsultacji 30.01.2012 14:52 Tomasz Zdanowicz
5 Projekty uchwał podlegające konsultacji 19.10.2011 10:06 Tomasz Zdanowicz
6 Projekty uchwał podlegające konsultacji 10.06.2011 11:30 Tomasz Zdanowicz
7 Projekty uchwał podlegające konsultacji 27.05.2011 13:08 Tomasz Zdanowicz
8 Projekty uchwał podlegające konsultacji 12.05.2011 12:36 Tomasz Zdanowicz
9 Projekty uchwał podlegające konsultacji 06.05.2011 08:37 Tomasz Zdanowicz
10 Projekty uchwał podlegające konsultacji 06.05.2011 08:35 Tomasz Zdanowicz
11 Projekty uchwał podlegające konsultacji 10.03.2011 12:06 Tomasz Zdanowicz
12 Projekty uchwał podlegające konsultacji 05.01.2011 11:23 Tomasz Zdanowicz
13 Projekty uchwał podlegające konsultacji 08.11.2010 16:33 Tomasz Zdanowicz
14 Projekty aktów prawa miejscowego podlegające konsultacji 08.11.2010 11:16 Tomasz Zdanowicz
15 Projekty aktów prawa miejscowego podlegające konsultacji 08.11.2010 10:59 Tomasz Zdanowicz
16 Projekty aktów prawa miejscowego podlegające konsultacji 08.11.2010 10:47 Tomasz Zdanowicz