MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2011-12-08 13:32:43

Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 01.12.2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie. więcej...

2011-12-08 13:21:04

Zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29.11.2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wybór architekta do sporządzenia projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Stanisławów w 2012 r. więcej...

2011-12-08 13:15:36

Zarządzenie nr 36/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29.11.2011r.


w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup i dostawę prefabrykatów betonowych. więcej...

2011-12-08 13:05:33

Zarządzenie nr 352011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15.11.2011r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie. więcej...

2011-12-08 12:59:54

Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 .11.2011r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zbiórkę w sposób selektywny odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów w 2012 roku. więcej...

2011-10-26 12:30:45

Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 października 2011 r.


Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011 więcej...

2011-10-13 11:24:59

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 lipca 2011 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011 więcej...

2011-10-13 11:06:46

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2011 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011 więcej...

2011-10-13 10:51:40

Zarządzenie Nr 21A/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 czerwa 2011 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011 więcej...

2011-10-13 10:47:38

Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 czerwca 2011 r.


W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 - 2024 więcej...

2011-10-06 10:37:23

Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 lipca 2011 r.


W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 - 2024 więcej...

2011-10-04 13:37:09

Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.


w sprawie informacji o przebiegu wykonywania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011 roku, kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury. więcej...

2011-10-04 11:06:14

Zarządzenie nr 31/2011 r Wójta Gminy Stanisławów z dnia 3.10.2011 r..


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż drzew "na pniu". więcej...

2011-10-04 10:51:02

Zarządzenie nr 30/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 3.10.2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej. więcej...

2011-10-03 11:11:37

Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 września 2011 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. więcej...

2011-09-16 15:36:44

Zarządzenie nr 23A/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 lipca 2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów. więcej...

2011-09-16 15:22:21

Zarządzenie nr 22A/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04.07.2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na remont sali gimnastycznej z pomieszczeniami przyległymi w Szkole Podstawowej w Stanisławowie. więcej...

2011-09-16 15:13:04

Zarządzenie nr 27/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2011 r.


w sprawie przedłużenia Pani Lidii Marczak powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku. więcej...

2011-09-16 14:45:36

Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 stycznia 2011 r.


w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stanisławów zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych więcej...

2011-09-07 12:09:08

Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2011 r.


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2011/2012 tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów. więcej...

2011-05-13 10:16:45

Zarządzenie nr 19A/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wewnętrznych procedur postępowania w zakresie realizacji zadań dotyczących dokonywania okresowych przeglądów dróg i prowadzenia ewidencji dróg


Zarządzenie nr 19A/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wewnętrznych procedur postępowania w zakresie realizacji zadań dotyczących dokonywania okresowych przeglądów dróg i prowadzenia ewidencji dróg więcej...

2011-04-18 16:02:46

Zarządzenia Nr 18/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2011 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024


Zarządzenia Nr 18/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2011 r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024 więcej...

2011-04-18 15:58:10

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011


Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011 więcej...

2011-04-18 11:51:41

Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjno - Kasacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Stanisławów oraz do niszczenia dysków, urządzeń i innych nośników informacji zawierających dane osobowe


Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjno - Kasacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Stanisławów oraz do niszczenia dysków, urządzeń i innych nośników informacji zawierających dane osobowe więcej...

2011-04-12 09:20:37

Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Stanisław z dnia 11.04.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stanisławów.


Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Stanisław z dnia 11.04.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stanisławów. więcej...

2011-04-12 09:12:43

Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.04.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów.


Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.04.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów. więcej...

2011-04-12 09:07:11

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Stanisławów.


Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Stanisławów. więcej...

2011-04-12 09:01:29

ZARZĄDZENIE NR 13/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie.


ZARZĄDZENIE NR 13/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie. więcej...

2011-04-12 08:59:45

ZARZĄDZENIE NR 12/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy Stanisławów ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.


ZARZĄDZENIE NR 12/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy Stanisławów ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. więcej...

2011-04-07 12:21:34

ZARZĄDZENIE NR 8/11 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 marca 2011 r.


ZARZĄDZENIE NR 8/11 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy w odzież roboczą oraz środki higieny osobistej. więcej...

2011-04-04 11:13:04

ZARZĄDZENIE NR 11/11 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r.


ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku w gminie Stanisławów więcej...

2011-03-31 16:02:48

ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2011 roku


w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 rok. więcej...

2011-03-28 14:17:33

Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Stanisławów


Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Stanisławów więcej...

2011-03-21 15:03:00

ZARZĄDZENIE NR 9/2011 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 marca 2011 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku w gminie Stanisławów. więcej...

2011-03-11 15:11:47

Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7.03.2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów. więcej...

2011-03-10 10:26:36

Zarzadzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7.03.2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie dowozu żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu oraz kopania rowów przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2011 r. więcej...