MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2015-11-24 16:14:44

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO


O świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2015/2016. więcej...

2015-10-27 15:58:51

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


na wykonanie kompleksowej usługi " Wykonanie zbiornika podziemnego średniego ciśnienia (gaz propan 2700 l), wraz z przyłączem gazowym do budynku Remizy OSP, dzierżawa zbiornika i dostawa gazu do 12.000 l, do Remizy OSP w m. Pustelnik gm. Stanisławów (dz. ew. 28/2 i 27) więcej...

2015-07-15 14:46:44

Zapytanie ofertowe


na wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Stanisławów tj. podziału działek w obrębie Stanisławowa o nr 207, 212/1, 212/2, 214/1, 215, 216, 217, 218/1, 219/1, 220, 221/3, 221/5, 221/9, 222, 227/2, 3405 oraz w obrębie Rządzy o nr: 59, 58, 57, 56, 55 i 54/4 z przeznaczeniem wydzielonych działek pod drogę gminną wraz z opracowaniem stosownej dokumentacji. więcej...

2015-07-14 15:59:00

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro


Kompleksowe wykonanie zadań promocyjnych w ramach projektu pn. "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów". więcej...

2015-07-06 16:53:05

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń, gm. Stanisławów. więcej...

2014-09-18 15:50:37

Zapytanie ofertowe


Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" więcej...

2014-03-03 15:33:05

Zapytanie o cenę


na demontaż starych okien oraz montaż nowych okien plastykowych w parapetami zewnętrznymi i obróbka gryfów w mieszkaniu nr 2 i 3 w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5. więcej...

2014-03-03 15:29:54

Zapytanie o cenę


na remont schodów zewnętrznych budynku mieszkalnego w Stanisławowie przy ul. Szkolnej 4. więcej...

2013-08-20 12:05:05

Demontaż starych okien oraz montaż nowych okien plastykowych z parapetami zewnętrznymi i obróbką gryfów


Demontaż starych okien oraz montaż nowych okien plastykowych z parapetami zewnętrznymi i obróbką gryfów w mieszkaniu nr 1 i w piwnicy w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5. więcej...

2013-08-08 14:28:54

Zapytanie na dostawę materiałów


pokrycia dachu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustelniku więcej...

2013-07-31 09:15:21

Demontaż starych okien oraz montaż nowych okien plastykowych z parapetami zewnętrznymi i obróbką gryfów


Stanisławów, dnia 30 lipca 2013 r. GK.7021.12.4.2013 OGŁOSZENIE więcej...

2012-08-08 15:01:03

Demontaż starych okien i montaż nowych w świetlicy we wsi Wólka Czarnińska


OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Stanisławowie informuje, że zbiera oferty w trybie zapytania o cenę na demontaż starych okien i montaż nowych okien plastikowych, z parapetami zewnętrznymi i obróbką gryfów w świetlicy we wsi Wólka Czarnińska. więcej...

2012-04-12 12:05:22

Wykonanie z materiałów zleceniodawcy remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie


Oferty na wykonanie powyższych usług należy składać w terminie do 04.05.2012 r. do godz.1500 w kancelarii Urzędu Gminy w Stanisławowie,ul. Rynek 32 na wzorze stanowiącym załącznik do ogłoszenia więcej...

2012-03-20 08:22:16

Remont instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5


Sprawdzenie drożności przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz ich udrożnienie. Wbudowanie drzwiczek rewizyjnych w przewodach dymowych. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach ogrzewanych przy pomocy spalania materiałów opałowych. Rozebranie kominów do poziomu dachu. Wybudowanie nowych kominów z cegły klinkierowej do wysokości obecnie istniejących. Wykonanie odbioru prac przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Oferty na wykonanie powyższych usług należy składać w terminie do 06.04.2012 r. do godz.1500 w kancelarii Urzędu Gminy w Stanisławowie,ul. Rynek 32 więcej...

2012-03-01 11:31:07

"Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 4950 m2 (tzw. eternitu) z terenu gminy Stanisławów"


"Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 4950 m2 (tzw. eternitu) z terenu gminy Stanisławów" więcej...

2011-12-29 14:09:38

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Stanisławów w 2012 r. więcej...

2011-01-20 13:30:08

Zapytanie ofertowe


na zadanie pn. "Dostęp do sieci Internet dla Urzędu Gminy Stanisławów" więcej...

2011-01-20 13:26:34

Zapytanie ofertowe


na zadanie pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Stanisławów - telefonia stacjonarna". więcej...