MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2013-01-09 10:28:18

Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012


Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012 więcej...

2012-12-20 09:04:50

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów


Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów więcej...

2012-09-24 10:59:29

Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012


Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012 więcej...

2012-09-03 12:16:50

Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012


Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012 więcej...

2012-08-01 15:09:59

Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 1 sierpnia 2012r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych więcej...

2012-07-27 14:52:31

Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 lipca 2012r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Renaty Rybak - nauczycielki Zespołu Szkolnego w Stanisławowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2012-07-27 14:50:57

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 lipca 2012r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Renaty Świętochowskiej-Lejman - nauczycielki Zespołu Szkół w Pustelniku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2012-07-25 13:28:21

ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej


ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej więcej...

2012-04-04 13:19:42

Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2012 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.


Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stanisławów za 2011 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego. więcej...

2012-03-27 08:39:50

Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 .03.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej II etap kanalizacji


Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II w ulicach: Tartaczna, Południowa, łąkowa i w części ulica Polna. więcej...

2012-03-07 14:31:35

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.


Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne. więcej...

2012-03-01 11:23:52

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów.


Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów. więcej...

2012-02-08 10:48:28

ZARZĄDZENIE NR 3/12 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w gminie Stanisławów


ZARZĄDZENIE NR 3/12 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w gminie Stanisławów więcej...

2012-02-07 08:43:16

Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 01.02.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów w 2012 r. więcej...

2012-01-18 15:45:51

ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku w gminie Stanisławów.


ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku w gminie Stanisławów. więcej...