MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2015-08-03 15:09:57

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - program stypendialny "Równe szanse"


Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka z Pustelnika złożyło ofertę na realizację programu stypendialnego "Równe szanse" dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjów z terenu Gminy Stanisławów. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. więcej...