MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2012-04-23 11:00:29

Powiązanie budżetu Gminy Stanisławów z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 r.


Protokół kontroli przeprowadzonej przez NIK w dniach od 25.01.2012 r. do 15.03.2012 r. wraz z wystąpieniem pokontrolnym. więcej...