MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2013-12-31 12:30:44

ZARZĄDZENIE NR 36/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów projektu realizowanego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w Działaniu 2.2 „Rozwój e-usług” w Urzędzie Gminy Stanisławów


ZARZĄDZENIE NR 36/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów projektu realizowanego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w Działaniu 2.2 „Rozwój e-usług” w Urzędzie Gminy Stanisławów więcej...

2013-10-22 13:30:47

Zarządzenie nr 25/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stanisławów w I półroczu roku szkolnego 2013/2014


Zarządzenie nr 25/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stanisławów w I półroczu roku szkolnego 2013/2014 więcej...

2013-10-04 14:43:40

Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013


Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013 więcej...

2013-08-02 14:48:13

Zarządzenie Nr 22/2013


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Stanisławów. więcej...

2013-07-31 14:29:44

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Stanisławów


w sprawie powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Anny Kowalczyk - nauczycielki Zespołu Szkolnego w Ładzyniu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2013-06-20 13:41:10

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy w Stanisławowie


Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy w Stanisławowie więcej...

2013-04-17 12:44:00

Zarządzenie NR 10/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10.04.2013 r. w sprawie uwag wniesionych do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami, obejmującymi istotną linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV, dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów


Zarządzenie NR 10/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10.04.2013 r. w sprawie uwag wniesionych do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami, obejmującymi istotną linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV, dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów więcej...

2013-02-19 10:45:10

Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.02.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II


Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.02.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II więcej...

2013-02-11 16:57:02

Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 lutego 2013 r w sprawie wprowadzenia : Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stanisławów.


Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 lutego 2013 r w sprawie wprowadzenia : Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stanisławów. więcej...

2013-02-04 14:02:50

ZARZĄDZENIE NR 3/13 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w gminie Stanisławów


Wybrano ofertę Uczniowsko Parafialno Ludowego Klubu Sportowego, z siedzibą w Stanisławowie, ul. Szkolna 4, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w gminie Stanisławów. więcej...

2013-01-29 08:39:45

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku w gminie Stanisławów.


ZARZĄDZENIE NR 2/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku w gminie Stanisławów. więcej...