MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-12-18 16:00:04

Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej


Informacje o artykule

Autor: RIO Warszawa
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.12.2015 16:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Opinia RIO o budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.pdf Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej 2015-12-18 16:00:51 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-02-25 12:45:01

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2015 r.


Informacje o artykule

Autor: Agata Pączkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 25.02.2015 12:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 713

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik RIO o budżecie.pdf Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy Stanisławów na rok 2015 2015-02-25 12:48:59 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2014-06-23 13:26:51

Uchwała Nr Wa.240.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stanisławów za 2013 rok.


Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.06.2014 13:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1759

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik absolutorium.pdf Uchwała 2014-06-23 13:27:36 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2014-06-12 13:18:24

Uchwała Nr Wa.447.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2013 r. dotycząca opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławówprojekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.


Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 12.06.2014 13:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1814

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik opinia RIO o projekcie budżetu na 2014.pdf Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2014 2014-06-12 13:19:16 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2014-06-12 13:13:05

Uchwała Nr Wa.93.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez Gminę Stanisławów kredytu długoterminowego w wysokości 778.200 zł.


Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 12.06.2014 13:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1827

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wa932014.pdf Uchwała RIO w Warszawie 2014-06-12 13:14:00 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2014-06-12 11:02:36

Uchwała Nr Wa.170.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawei opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za rok 2013 przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów


Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 12.06.2014 11:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1828

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik opinia RIO o sprawozdaniu za 2013 r..pdf Opina o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za rok 2013 2014-06-12 11:03:51 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2014-01-31 15:52:17

Uchwała Nr Wa.56.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie: opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów


Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.01.2014 15:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2100

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 2014-01-31 15:54:47 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2013-10-09 10:18:54

Uchwała Nr 16.318.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013 roku.


dotycząca Uchwały Nr XXI/110/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stanisławów.

Informacje o artykule

Autor: Wojciech Tarnowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.10.2013 10:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2193

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwała 318.pdf Uchwała 2013-10-09 10:19:37 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2013-10-09 10:09:40

Uchwała nr 16.317.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013 roku


w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Informacje o artykule

Autor: Wojciech Tarnowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.10.2013 10:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2181

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwała 317.pdf Uchwała Nr 16.317.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013 roku 2013-10-09 10:12:29 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2013-10-01 11:47:39

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2012 z informacją o stanie mienia komunalnego


Uchwała Nr Wa.123.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Informacje o artykule

Autor: Bożenna Piotrowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 01.10.2013 11:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2213

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwała 123.pdf Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej 2013-10-01 11:48:37 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2013-10-01 11:39:39

Opinia RIO w sprawie udzielenia absolutorim wójtowi za 2012 r.


Informacje o artykule

Autor: Bożenna Piotrowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 01.10.2013 11:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2187

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwała 186.pdf Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 2013-10-01 11:41:44 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2013-02-11 15:38:55

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej


Uchwała Nr Wa.327.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024.

Uchwała Nr Wa.327.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024.

Informacje o artykule

Autor: Bożenna Piotrowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.02.2013 15:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2394

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik o WPF.pdf Uchwała RIO 2013-02-11 15:39:47 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2013-02-11 15:17:40

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. o uchwale budżetowej na rok 2013


Uchwała nr Wa.326.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała nr Wa.326.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. dotycząca:
I. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok
II. opinii o możliwości sfinansowania zaplanowanego na 2013 r. deficytu.

Informacje o artykule

Autor: Bożenna Piotrowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.02.2013 15:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2397

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik o budżecie.pdf Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 2013-02-11 15:19:28 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2013-01-22 14:25:22

Uchwała RIO w Warszawie dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na 2013 rok


Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.01.2013 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2014 13:16
Liczba wyświetleń: 2416

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 7.pdf Uchwała nr Wa.7.2013 2013-01-22 14:27:27 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwała RIO w Warszawie dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Stanisawów na 2013 rok 22.01.2013 14:25 Tomasz Zdanowicz
print

2013-01-22 14:18:39

Uchwała RIO w Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów


Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.01.2013 14:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2401

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 6.pdf Uchwała nr Wa.6.2013 2013-01-22 14:20:22 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2012-02-22 14:31:22

Opinia RIO w Warszawie dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2012 r.


Uchwała Nr Wa.481.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 grudnia 2011 r. dotycząca: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Stanisławów na 2012 rok.

Informacje o artykule

Autor: Bożena Piotrowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.02.2012 14:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2775

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik rio o sfinansowaniu deficytu2012.pdf Opinia RIO 2012-02-22 14:32:06 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2012-02-21 11:12:25

Uchwała Nr Wa.480.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów


Informacje o artykule

Autor: Bożena Piotrowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.02.2012 11:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2763

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik RIO o planowanej kwocie długu Gminy Stanisławów.pdf Opinia RIO 2012-02-21 11:13:00 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2011-12-07 10:47:14

Opinia Mazowieckiej Izby Rolniczej do projektu uchwały w sprawie obniżenia cen skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2012 r. i zwolnień z tego podatku


Informacje o artykule

Autor: Piotr Tchórzewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 07.12.2011 10:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2855

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik MIR.pdf Opinia Mazowieckiej Izby Rolniczej 2011-12-07 10:47:42 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2011-12-06 12:23:54

Opinia RIO na temat budżetu na rok 2012


Uchwała Nr Wa.370.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2011 r.

Informacje o artykule

Autor: RIO - Bożena Piotrowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 06.12.2011 12:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2925

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Budżet 2012 RIO.pdf Opinia RIO 2011-12-06 12:24:36 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2011-11-16 14:57:07

Opinia RIO na temat wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.


Informacje o artykule

Autor: RIO
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.11.2011 14:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2891

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik RIO o wyk za Ipółrocze.pdf Uchwała RIO 2011-11-16 14:57:42 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2011-05-09 16:05:43

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów


Uchwała nr 86/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 marca 2011 roku.

Informacje o artykule

Autor: Bożenna Piotrowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.05.2011 16:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3024

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik z17.pdf Uchwała Nr 86/W/11 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 15 marca 2011 r. 2011-05-09 16:24:36 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2011-03-08 14:46:12

Opinia o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011-2024


Informacje o artykule

Autor: mgr Jerzy Ziółkowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 08.03.2011 14:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2549

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Rio o WPF.pdf Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 - 2024 2011-03-08 14:48:39 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2011-03-07 15:37:39

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na rok 2011


Informacje o artykule

Autor: Jerzy Ziółkowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 07.03.2011 15:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2582

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik RIO a budżet 2011.pdf Opinia RIO o projekcie budżetu 2011-03-07 15:42:24 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2010-01-29 10:01:44

Uchwała Nr 368/S/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2009 r.


Opinia na temat projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2010

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Ziółkowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.01.2010 10:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3249

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik RIO o budżecie 2010.pdf Uchwała 2010-01-29 10:03:19 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2009-10-06 09:52:01

Uchwała Nr 258/S/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 9 września 2009 r.


w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stanisławów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Ziółkowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 06.10.2009 09:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3541

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik RIO budżet a.pdf Opinia RIO 2009-10-06 09:55:07 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2009-08-21 11:30:47

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanislawow na temat wykonania budżetu za rok 2008 i absolutorium dla wojta


Informacje o artykule

Autor: Andrzej Kowalczyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.08.2009 11:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3640

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik opinia k rewizyjnej rg.pdf Opinia 2009-08-21 11:31:14 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2009-08-21 11:27:00

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym absolutorium dla wójta


Uchwala Nr 104/S/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy za 2008 r.

Informacje o artykule

Autor: mgr Jerzy Ziólkowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.08.2009 11:27
Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2009 11:28
Liczba wyświetleń: 3651

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik rio RG budzet.pdf Opinia 2009-08-21 11:28:00 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Pinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym absolutorium dla wójta 21.08.2009 11:27 Tomasz Zdanowicz
print

2009-08-21 11:13:39

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budzetu za rok 2009 r.


Uchwala Nr 30/S/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008.

Informacje o artykule

Autor: mgr Jerzy Ziólkowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.08.2009 11:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3620

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik rio budzet.pdf Opinia 2009-08-21 11:16:31 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2009-07-28 10:26:44

Wcześniejsze wystąpienia i oceny


Wystąpienia i oceny sprzed 1 stycznia 2009 r.

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 28.07.2009 10:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3710

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował