MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2014-08-19 10:47:08

Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.


Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. więcej...

2014-08-19 10:41:47

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej"


Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej" więcej...

2014-08-19 10:24:05

Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie: "Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych".


Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie: "Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych". więcej...

2014-07-02 13:18:22

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie


ZARZĄDZENIE NR 21/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie więcej...

2014-02-20 15:53:23

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Stanisławów


z dnia 19.02.2014r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów więcej...