MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-12-01 10:37:57

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 2.12.2015r. o godz. 16.00


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 2.12.2015r. o godz. 16.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 4. Rozpatrzenie skargi mieszkańca gminy na kierownika jednostki organizacyjnej.
 5. Zajęcie stanowiska odnośnie wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku.
 6. Kontrola umorzeń podatku w 2014r.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 01.12.2015 10:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 23

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-12-01 12:34:20

Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki odbędzie się w dniu 7.12.2015 r. o godz. 16.00


Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki odbędzie się w dn. 7.12.2015 r. o godz. 16.00 Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Wieloletni Plan Inwestycyjny - propozycje zmian

4. Budżet 2016 - wnioski do budżetu

5. Zapytania i wolne wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 01.12.2015 12:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 22

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-12-09 08:48:53

Najbliższe terminy posiedzeń komisji


Rady Gminy Stanisławów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki odbędzie się w dniu 15.12.2015 o godz. 17.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 18.12.2015r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 09.12.2015 08:48
Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2015 11:09
Liczba wyświetleń: 19

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Najbliższe terminy posiedzeń komisji 09.12.2015 08:48 Robert Wiącek