MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-11-20 13:08:10

XII sesja Rady Gminy Stanisławów


Szanowni Mieszkańcy Gminy

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcie udziału w XII sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2015r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku (druk nr 58).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i zwolnień z tego podatku (druk nr 59).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2016 (druk nr 60).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów (druk nr 61).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 62).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia (druk nr 63).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących (druk nr 64).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży zagranicznej (druk nr 65).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 (druk nr 66).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stanisławów (druk nr 67).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 (druk nr 68).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2024 (druk nr 69).
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                 

               /-/ Elżbieta Król

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.11.2015 13:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 44

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-11-20 08:54:27

Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 25.11.2015r. o godz. 8.30.


Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 25.11.2015r.

o godz. 8.30.

Porządek posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.11.2015 08:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 37

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-11-19 14:42:58

Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów odbędzie się w dniu 23 listopada o godz. 16.00


Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów odbędzie się w dniu 23 listopada o godz. 16.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Budżet 2016 r. - przegląd wniosków do budżetu.
 5. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024. 
 6. Procedura budżetowa - propozycje zmian.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 19.11.2015 14:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 43

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-11-13 14:42:02

Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 17.11.2015r. o godz. 9.00


Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 17.11.2015r. o godz. 9.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia komisji
 4. Budżet 2016r. – informacja o planowanych dochodach i wydatkach na 2016r., analiza planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2015-2018 oraz 2019-2025, przegląd wniosków do budżetu gminy.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.    

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.11.2015 14:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 53

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-11-03 11:58:03

Posiedzenie komisji Budżetu i Gospodarki


Posiedzenie komisji Budżetu i Gospodarki odbędzie się w dniu 9 listopada 2015r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie realizacji budżetu za III kwartał 2015.
 4. Budżet 2016 r. - przegląd wniosków do budżetu, analiza planowanych dochodów i wydatków.
 5. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 6. Procedura budżetowa - propozycje zmian.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 03.11.2015 11:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 78

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-23 11:42:46

X sesja Rady Gminy Stanisławów


Porządek obrad

Rada Gminy Stanisławów                               Stanisławów, dnia 21.09.2015r.

     ul. Rynek 32

05-304 Stanisławów

woj. mazowieckie

 

BR.0002.7.2015

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w X sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 30 września 2015r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji rady gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 4. Wręczenie Radnemu zaświadczenia o wyborze na Radnego przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej.
 5. Złożenie ślubowania przez Radnego.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 7. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których                  tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania (druk nr 49).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadencję 2016-2019 (druk nr 50).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (druk nr 51).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015 (druk nr 52).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015-2024 (druk nr 53).
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów za I półrocze 2015r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury (druk nr 54).
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                 

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.09.2015 11:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 143

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-23 11:40:39

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 września 2015 o godz. 16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stanisławowie.

Tematy posiedzenia.

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.
 2. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.09.2015 11:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 143

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-08-14 12:37:59

Plan pracy Rady Gminy Stanisławów


Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stanisławów na 2015 r.

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Kraszewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.08.2015 12:37
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2015 12:47
Liczba wyświetleń: 354

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Plan pracy Rady Gminy Stanisławów 14.08.2015 12:37 Tomasz Zdanowicz
print

2014-12-30 12:23:07

Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów


Pani Elżbieta Król

przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Stanisławów, pok. nr 14 w każdy poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00. tel. 257575870

Informacje o artykule

Autor: Robert Wiącek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.12.2014 12:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2015 15:32
Liczba wyświetleń: 1982

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów 18.08.2015 09:00 Tomasz Zdanowicz
2 Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów 14.08.2015 15:09 Tomasz Zdanowicz
3 Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów 23.07.2015 14:00 Robert Wiącek
4 Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów - Pan Dariusz Kraszewski przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Stanisławów, pok. nr 14 w każdy poniedziałek w godz. 17.00 - 20.00. tel. 257575870 30.12.2014 12:23 Tomasz Zdanowicz