MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2015-06-26 16:11:56

Postanowienie 12/15 Komisarz Wyborczego w Siedlcach


z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. więcej...

2015-07-06 16:13:05

Zarządzenie 324/2015 Wojewody Mazowieckiego


z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów. więcej...

2015-07-08 10:32:52

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach


z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie tworzenia komitetów wyborczych więcej...

2015-07-09 15:30:47

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 lipca 2015r.


w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego oraz o liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień 27 września 2015r. więcej...

2015-07-28 16:10:17

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 28 lipca 2015 r.


w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień 27 września 2015 r. więcej...

2015-08-05 15:06:50

Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2015 r.


Skład i dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie więcej...

2015-08-19 08:36:54

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 19 sierpnia 2015 r.


w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów więcej...

2015-08-20 12:20:58

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 20 sierpnia 2015 r.


o nadaniu numerów listom kandydatów komitetów wyborczych na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów zarządzonych na dzień 27 września 2015 r. więcej...

2015-08-20 13:10:59

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 20 sierpnia 2015 r.


o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Gminy Stanisławów w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 27 września 2015 r. więcej...

2015-08-31 09:45:28

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie


w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pustelniku więcej...

2015-09-28 17:31:59

Wyniki Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów


zarządzone na dzień 27.09.2015r. więcej...

2015-09-29 10:18:58

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach


o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów przeprowadzonych w dniu 27 września 2015 r. więcej...