MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2015-07-09 15:40:12

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 lipca 2015r.


w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz wskazania, które z obwodowych komisji do spraw referendum są wyznaczone przez Wójta Gminy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. więcej...

2015-07-31 14:34:30

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju


W załącznikach wzór wniosku zgłoszenia kandydata więcej...

2015-08-26 14:28:43

INFORMACJA


W związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku informuję, że spis wyborców dla przeprowadzenia referendum jest udostępniony zainteresowanym wyborcom na pisemny wniosek do dnia 4 września 2015 roku w Urzędzie Gminy przy ul. Rynek 32 w Stanisławowie, w pok. 12 w godzinach pracy urzędu: więcej...