MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2015-08-14 15:16:27

UCHWAŁA NR IX/38/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 20 położonej w miejscowości Lubomin gm. Stanisławów. więcej...

2015-08-14 15:17:52

UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących więcej...

2015-08-14 15:19:27

UCHWAŁA NR IX/40/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania więcej...

2015-08-14 15:21:32

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/182/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w formie pieniężnej i rzeczowej. więcej...

2015-08-14 15:23:12

UCHWAŁA NR IX/42/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.


w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników więcej...

2015-08-14 15:24:54

UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie więcej...

2015-08-14 15:26:23

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy więcej...

2015-08-14 15:28:10

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2015. więcej...