MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2011-07-11 17:03:31

Uchwała NR VIII/25/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.


Uchwała NR VIII/25/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. więcej...

2009-10-01 14:09:19

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej


LGD Ziemi Mińskiej powstała w celu wykorzystania funduszy unijnych do małych projektów, do wykorzystania m.in. przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Stanisławów więcej...