MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2009-02-02 13:32:38

Dane teleadresowe NIP REGON nr konta


Adres i telefony urzędu, NIP, REGON i numer konta bankowego więcej...

2009-02-04 09:33:08

Władze gminy


Wójt gminy, zastępca wójta, skarbnik gminy, sekretarz gminy więcej...

2009-02-04 14:58:25

Przyjmowanie skarg i wniosków


Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz spraw indywidualnych więcej...

2009-02-05 08:35:45

Numery: NIP, REGON, rachunku bankowego


Ważne dane do faktur więcej...

2009-02-05 08:44:31

Prawne podstawy funkcjonowania


USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jednolity) więcej...

2012-12-20 12:43:37

Regulamin organizacyjny urzędu


Regulamin organizacyjny urzędu obejmuje: zakres działania i zadania urzędu jego strukturę organizacyjną zasady funkcjonowania podział zadań między kierownictwem zadania poszczególnych referatów i stanowisk zależności służbowe więcej...

2013-02-20 12:27:04

Wykaz stanowisk pracy


więcej...