MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-08-31 15:56:30

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2015 r.


Sprawozdanie z wykonania budżetu w I połowie 2015 r.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.08.2015 15:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 133

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-02-10 08:16:23

UCHWAŁA NR IV/7/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2015.


UCHWAŁA NR IV/7/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2015.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 10.02.2015 08:16
Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2015 08:52
Liczba wyświetleń: 343

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 UCHWAŁA NR IV/7/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2015. 10.02.2015 08:16 Tomasz Zdanowicz
print

2014-04-01 10:34:53

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2013


Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2013

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 01.04.2014 10:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 938

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2013-11-18 10:19:41

Projekt budżetu na rok 2014


Projekt budżetu

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.11.2013 10:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1078

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2013-04-04 15:54:56

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2012


Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.04.2013 15:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1257

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2012-11-15 11:57:53

Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013


Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.11.2012 11:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1445

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2012-04-12 12:28:41

Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2011


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 12.04.2012 12:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1651

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2011-11-16 15:26:45

Projekt budżetu na rok 2012


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie budżetu na rok 2012

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.11.2011 15:26
Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2011 12:34
Liczba wyświetleń: 1808

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Budżet 2012 - proj. uchwały.doc Projekt uchwały budżetowej 2011-11-16 15:30:19 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab Nr 4 - wydatki zlecone.xls Wydatki zlecone 2011-11-16 15:30:58 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 2 - wydatki.xls Wydatki 2011-11-16 15:31:14 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 1 - dochody.xls Dochody 2011-11-16 15:31:29 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 3 - dochody zlecone.xls Dochody zlecone 2011-11-16 15:31:48 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 6 do Uchw. Budżet. -Przychody i rozchody.xls Przychody i rozchody 2011-11-16 15:34:20 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 7, 8 i zał. Nr 1do Uchw. Budżetowej - dotacje i GKRPA.xls GKRPA 2011-11-16 15:35:16 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab.Nr 5, do Uchw. Budżetowej - zad. inwest.2012.xls Zadania inwestycyjne 2011-11-16 15:36:00 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012.xls Fundusz sołecki 2011-11-16 15:37:11 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchw. WPF na 2012 r.doc Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2011-11-16 15:37:46 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 1 do WPF na 2012 r..xls Załacznik nr 1 do WPF 2011-11-16 15:38:27 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.xls Wykaz przedsięwzięć WPF 2011-11-16 15:39:01 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Projekt budżetu na rok 2012 16.11.2011 15:26 Tomasz Zdanowicz
print

2011-08-31 13:31:04

Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011r.


Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 31.08.2011 13:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2206

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie Wójta Gm..pdf Zarządzenie Nr 26/2011 Wója Gminy Stanisławów 2011-08-31 13:36:55 Wiącek Robert
załącznik Część opisowa do informacji za 2011r..pdf Część opisowa z wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2011 r. 2011-08-31 13:38:11 Wiącek Robert
załącznik Część opisowa do WPF za I półrocze 2011r..pdf Część opisowa do WPF za I półrocze 2011r. 2011-08-31 13:39:18 Wiącek Robert
załącznik Inform. z wyk. bud. 2011r. - dochody i wydatki.pdf Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej 2011-08-31 13:40:20 Wiącek Robert
załącznik Tab. Nr 7 - Fundusz sołecki.pdf Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011 2011-08-31 13:40:43 Wiącek Robert
załącznik Zał. Nr 1 do WPF.pdf Tabelaryczna prezentacja realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 - 2024 na dzień 30 czerwca 2011 r. 2011-08-31 13:41:13 Wiącek Robert
załącznik Zał. Nr 1 informacja opisowa z zakresu oświaty.pdf INFORMACJA OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU sporządzone przez SZOW 2011-08-31 13:42:00 Wiącek Robert
załącznik Zał. Nr 2 - infomacja opisowa z wyk. zadań pomocy społrcznej.pdf Sprawozdanie z realizacji wydatków GOPS 2011-08-31 13:42:40 Wiącek Robert
załącznik Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf Tabelaryczna prezentacja realizacji przedsięwzięć WPF Gminy Stanisławów na lata 2011 - 2024 na dzień 30 czerwca 2011r 2011-08-31 13:43:09 Wiącek Robert
załącznik Sprawozdanie GOK - I półrocze 2011 - tabele.pdf Sprawozdanie GOK - I półrocze 2011 2011-08-31 14:46:52 Wiącek Robert
załącznik Sprawozdanie opisowe GOK za I półr.2011.pdf Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2011r. - opisówka 2011-09-05 16:27:43 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2011-07-11 16:59:38

UchwałaNR VIII/23/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011– 2024.


UchwałaNR VIII/23/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011– 2024.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.07.2011 16:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1808

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2011-07-11 16:52:56

Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.


Uchwała NR VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.07.2011 16:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1857

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2011-07-11 16:51:59

Uchwała NR VIII/20/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.


Uchwała NR VIII/20/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Uchwała NR VIII/20/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.07.2011 16:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1818

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2011-04-05 14:38:20

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2010 r.


Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 05.04.2011 14:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1934

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego.doc Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2010 2011-04-05 14:39:04 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2011-03-31 15:51:40

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stanisławów za 2010 rok.


Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.03.2011 15:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1911

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Spraw. za 2010r.- opis.doc Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w roku 2010 2011-03-31 15:53:26 Zdanowicz Tomasz
załącznik Spr. 2010 - dochody i wydatki.xls Dochody i wydatki 2011-03-31 15:55:30 Zdanowicz Tomasz
załącznik Spr_roczne GOPS_opisowka_2010.docx Sprawozdanie GOPS 2011-04-01 11:06:29 Zdanowicz Tomasz
załącznik Sprawozdanie GOK za 2010 - tabele.xls Sprawozdanie GOK tabele 2011-04-01 11:07:02 Zdanowicz Tomasz
załącznik Sprawozdanie opisowe GOK za 2010r..doc Sprawozdanie GOK opis 2011-04-01 11:07:25 Zdanowicz Tomasz
załącznik SZOW 2010 opisówka.doc Sprawozdanie SZOW 2011-04-01 11:08:18 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2010-10-06 12:23:46

Grunty wspólnot wiejskich


Wykaz działek będących własnością wspólnot wiejskich

Lp. Miejscowość Numer działki Własność Powierzchnia ogółem w m2
1 Choiny 118 Wspólnota Wsi 6 400
    Ogółem: 6 400
  Cisówka 1056 Wspólnota Wsi 8 100
    Ogółem: 8 100
2 Goździówka 3 Wspólnota Wsi 2 600
    91 Wspólnota Wsi 6 600
    96/1 Wspólnota Wsi 823
    96/3 Wspólnota Wsi 1 535
    96/5 Wspólnota Wsi 264
    Ogółem: 11 822
3 Kolonie Stanisławów 139/2 Wspólnota Wsi 8 644
    140/2 Wspólnota Wsi 8 100
    141/2 Wspólnota Wsi 141 347
    142 Wspólnota Wsi 18 400
    143/2 Wspólnota Wsi 2 979
    144/2 Wspólnota Wsi 3 256
    145 Wspólnota Wsi 7 000
    666 Wspólnota Wsi 33 900
    763/2 Wspólnota Wsi 51 408
    885/2 Wspólnota Wsi 3 642
    886 Wspólnota Wsi 3 000
    Ogółem: 281 676
4 Mały Stanisławów 171 Wspólnota Wsi 7 800
    212 Wspólnota Wsi 47 400
    325 Wspólnota Wsi 5 600
    Ogółem: 60 800
  Porąb 59 Wspólnota Wsi 5 400
    60 Wspólnota Wsi 14 100
    Ogółem: 19 500
5 Pustelnik 644 Wspólnota Wsi 9 900
    671 Wspólnota Wsi 4 700
    Ogółem: 14 600
6 Retków 340 Wspólnota Wsi 35 000
    40 Wspólnota Wsi 2 800
    41 Wspólnota Wsi 500
    42/2 Wspólnota Wsi 148
    Ogółem: 38 448
7 Sokóle 132 Wspólnota Wsi 8 200
    Ogółem: 8 200
8 Szymankowszczyzna 152 Wspólnota Wsi 1 600
    Ogółem: 1 600
9 Wólka Piecząca 90 Wspólnota Wsi 2 000
    Ogółem: 2 000
10 Zalesie 161 Wspólnota Wsi 7 700
    Ogółem: 7 700
11 Zawiesiuchy 115 Wspólnota Wsi 300
    Ogółem: 300
         
    Ogółem:
461 146

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 06.10.2010 12:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2921

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2010-09-15 14:36:58

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2010 r


Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2010 r

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.09.2010 14:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2841

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ŚROD.TRW 2009.xls Zestawienie 2010-09-15 14:37:26 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2010-09-08 11:00:50

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów i informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 r.


w załączniku

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 08.09.2010 11:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2088

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Inform. z wyk. bud. 2010r..xls Tabele i opis wykonania budżetu 2010-09-08 11:01:40 Zdanowicz Tomasz
załącznik Spr_polroczne_opisowka_10.doc Sprawozdanie GOPS w Stanisławowie 2010-09-09 12:09:00 Zdanowicz Tomasz
załącznik Sprawozdanie GOK - I półrocze 2010.xls Tabelaryczne sprawozdanie GminnegoOśrodka Kultury 2010-09-10 08:54:07 Zdanowicz Tomasz
załącznik Sprawozdanie opisowe GOK za I pół.2010.doc Opisowe sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury 2010-09-10 08:54:44 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2010-09-03 13:31:22

Uchwała Nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010


Uchwała Nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010

Uchwała Nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010 więcej...

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 03.09.2010 13:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2106

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2010-06-07 11:19:18

Zmiany w budzecie gminy na rok 2010


Zarządzenie nr 12/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Zarządzenie nr 12/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 07.06.2010 11:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2203

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2010-04-12 16:39:01

Sprawozdaniw z wykonania budżetu 2009


Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2009 r.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 12.04.2010 16:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2223

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2010-02-16 10:50:21

Uchwała budżetowa na 2010 r.


Budżet na rok 2010

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.02.2010 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2010 10:51
Liczba wyświetleń: 2230

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwała budżetowa na 2010 r. 16.02.2010 10:50 Tomasz Zdanowicz
print

2009-12-30 12:21:33

Zmiany w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009


Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009

Zarządzenie nr 43/09 - Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.12.2009 12:21
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2009 15:22
Liczba wyświetleń: 2316

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zmiany w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009 30.12.2009 14:41 Tomasz Zdanowicz
2 Zmiany w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009 30.12.2009 12:21 Tomasz Zdanowicz
print

2009-12-30 12:19:40

Zmiany w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009


UCHWAŁA NR XXX/171/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009

UCHWAŁA NR XXX/171/09 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.12.2009 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2009 15:23
Liczba wyświetleń: 2294

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zmiany w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009 30.12.2009 14:41 Tomasz Zdanowicz
2 Zmiany w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009 30.12.2009 12:19 Tomasz Zdanowicz
print

2009-11-20 15:07:07

Projekt budżetu na 2010


Projekt budżetu na rok 2010

Projekt budżetu na rok 2010

Informacje o artykule

Autor: Skarbnik Gminy
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.11.2009 15:07
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2009 14:42
Liczba wyświetleń: 2398

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Plan dochodów 2010.pdf Plan dochodów na rok 2010 2009-12-04 10:27:44 Wiącek Robert
załącznik Plan Wydatków 2010.pdf Plan wydatków na rok 2010 2009-12-04 10:28:05 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Projekt budżetu na 2010 20.11.2009 15:07 Tomasz Zdanowicz
print

2009-11-05 12:15:32

Zmiany w budżecie gminy na rok 2009.


Zarządzenie Wójta Gminy Stanisławów wprowadzające zmiany do budżetu na rok 2009.

Zarządzenie nr 34/09 w sprawie zmian w budżecie gminy

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 05.11.2009 12:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2394

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2009-08-28 15:30:39

Sprawozdania z wykonania budżetu w półroczu 2009


Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2009 r.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 28.08.2009 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2009 15:01
Liczba wyświetleń: 2457

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Sprawozdania z wykonania budżetu w półroczu 2009 28.08.2009 15:30 Tomasz Zdanowicz
print

2009-04-30 09:10:57

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2008


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w roku 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w roku 2008

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.04.2009 09:10
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2009 15:01
Liczba wyświetleń: 2648

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2008 30.04.2009 09:10 Tomasz Zdanowicz
print

2009-02-25 12:14:21

Budżet na 2009 r.


Uchwała budżetowa

Uchwała budżetowa

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 25.02.2009 12:14
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2009 15:14
Liczba wyświetleń: 2730

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Budżet na 2009 r. 25.02.2009 12:14 Tomasz Zdanowicz