MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-03-12 09:02:06

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów udostępnia link do publicznie dostępnego wykazu, w którym zamieszczane są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów udostępnia link do publicznie dostępnego wykazu, w którym zamieszczane są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Informacje o środowisku i jego ochronie

Informacje o artykule

Autor: Karolina Hendzel
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 12.03.2009 09:02
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2014 15:49
Liczba wyświetleń: 1147

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 12.03.2009 09:02 Tomasz Zdanowicz