MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2014-09-15 15:01:07

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Ładzyń


Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2014 roku o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel. 25 757 58 53, fax 25 757 58 57. więcej...

2013-11-26 08:30:28

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Choiny


Działka nr 249 o powierzchni 0,08 ha, cena wywoławcza brutto 12.300 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych), wadium 1.230 zł, postąpienie 123 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2014 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul Rynek 32, 05-304 Stanisławów. więcej...

2013-09-02 12:18:45

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza gm. Stanisławów


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza gm. Stanisławów więcej...

2012-12-27 14:18:18

Nr konta, NIP REGON


Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010 Urząd Gminy REGON: 000551711 NIP: 822-10-62-601 Gmina Stanisławów REGON: 711582434 NIP: 8222147156 więcej...

2012-08-10 09:28:28

Sprzedaż działek na drodze rokowań


w siedzibie Urzędu Gminy ul Rynek 32, w dniu 31 sierpnia 2012 roku o godzinie 10,00 więcej...

2012-07-18 09:10:10

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Rządza,


Działka nr 398 o powierzchni 0,1700 ha. Cena wywoławcza 39.500 zł (nie podlega opodatkowaniu VAT), wadium 3.950 zł, postąpienie 400 zł. Wadium na działkę w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto gminy 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010 BS Mińsk Maz. O/Stanisławów do dnia 27 sierpnia 2012 r. włącznie. Przetarg odbędzie się w dniu 30 lsierpnia 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów. więcej...

2012-02-01 15:18:49

Sprzedaż działek


więcej...

2011-10-04 10:28:56

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Rządza


Działka nr 398 o powierzchni 0,1700 ha. Cena wywoławcza 39.500 zł (nie podlega opodatkowaniu VAT), wadium 3.950 zł, postąpienie 400 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów. więcej...

2011-09-27 16:19:44

Sprzedaż drzew na pniu


Wójt Gminy Stanisławów ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drzew "na pniu" rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 7 w miejscowości Stanisławów. więcej...

2011-09-07 11:25:49

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza


Działka nr 95/2 o powierzchni 0,1908 ha, cena wywoławcza brutto 208 214 zł , wadium 20 821 zł, postąpienie brutto 2 082 zł Nieruchomość gruntowa jest zabudowana budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym, położona na działce o nr ewidencyjnym 95/2, o pow. 0,1908 ha, w obrębie wsi Rządza gm. Stanisławów. Przetarg odbędzie się w dniu 20.10.2011 r, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy, wadium na działkę w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacać na konto gminy do dnia 17.10.2011 r włącznie. więcej...

2011-04-07 08:49:09

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanisławowie


Działka nr 737/1 powierzchni 0,1500 ha, cena wywoławcza brutto 20 000 zł, wadium 2 000 zł, postąpienie brutto 200 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2011 r, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul Rynek 32, 05-304 Stanisławów. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel 25 757 58 53, fax 25 757 5857. więcej...

2011-04-07 08:44:51

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza


Działka nr 95/2 o powierzchni 0,1908 ha, cena wywoławcza brutto 208 214 zł , wadium 20 821 zł, postąpienie brutto 2 082 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 05.08.2011 r, o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul Rynek 32, 05-304 Stanisławów. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel 25 757 58 53,fax 25 7575857. więcej...

2011-04-07 08:42:03

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Retków


Działka nr 163/1 o powierzchni 0,3000 ha, cena wywoławcza netto 7,000 zł, wadium 700 zł, postąpienie netto 70 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul Rynek 32, 05-304 Stanisławów. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel. 25 757 58 53, fax 25 757 5857. więcej...

2010-10-11 12:26:29

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w m. Retków


Przetarg 19.11.2010 r. Wadium do 15.11.2010 r. włącznie. więcej...

2010-09-17 12:12:54

Sprzedaż w drodze rokowań działek położonych w Stanisławowie


8.10.2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie urzędu gminy więcej...

2010-06-29 11:08:18

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz.


WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo, stanowiących własność gminy, KW – 97798. więcej...

2010-05-19 09:34:46

Wycięcie 3 szt. drzew


Grabu rosnącego w m. Stanisławów przy ul. Prądzyńskich na działce o nr ewid. 3004/7 oraz 1 szt. kasztanowca białego i 1 szt. dębu szypułkowego rosnącego na działce o nr ewid. 2 w m. Wólka Piecząca więcej...

2010-03-09 10:12:19

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo


Wadium na działki w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacać na konto gminy 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010 BS Mińsk Maz. o/Stanisławów do dnia 7 czerwca 2010 r. włącznie. Przetarg na działki odbędzie się w dniu 10 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów. więcej...

2010-02-17 12:27:44

Sprzedaż w drodze rokowań następujących działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo, stanowiących własność gminy


WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza sprzedaż w drodze rokowań następujących działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo, stanowiących własność gminy, KW – 97798. Na wymienione działki zorganizowano dwa przetargi, w dniu 2.10.2009 i w dniu 27.11.2009, które zakończyły się wynikiem negatywnym. więcej...

2010-01-08 12:22:07

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek , stanowiących własność gminy.


WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek , stanowiących własność gminy. więcej...

2009-12-03 13:36:11

Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż następujących działek, stanowiących własność gminy. więcej...

2009-11-19 10:09:39

Drewno topolowe na sprzedaż


Drewno pochodzące z wycinki drzew w pasach dróg powiatowych więcej...

2009-10-30 12:07:03

Ogłoszenie na wycinkę 6 szt. drzew


rosnących w miejscowości Stanisławów i Wólce Pieczącej. więcej...

2009-10-08 09:16:38

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz.


WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo, stanowiących własność gminy, KW – 97798. więcej...

2009-09-22 09:00:06

Ogłoszenie Agencji Nieruchomości Rolnych Nr US/541/PFZ/2009


I PUBLICZNE PRZETARGI USTNE, NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POCHODZĄCYCH Z BYŁEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZIEMI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW. więcej...

2009-08-26 08:40:11

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo


WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo, stanowiących własność gminy, KW – 97798. więcej...

2009-07-31 15:25:33

Ogłoszenie Agencji Nieruchomości Rolnych


Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, pochodzących z byłego Państwowego Funduszu Ziemi, położonych na terenie gminy Stanisławów więcej...

2009-07-15 13:57:54

Sprzedaż topoli


więcej...

2009-06-15 15:13:22

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo


Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Stanisławowie pow. Mińsk Maz. – obręb Prądzewo-Kopaczewo, stanowiących własność gminy, KW – 97798. więcej...

2009-04-20 15:16:45

Przetarg nieograniczony na sprzedaż przyczepy cysterny


OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów ogłasza pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż przyczepy cysterny, marki Autosan, typ CW-41, rok prod. 1984, nr podwozia 5951, nr zbiornika 272. więcej...

2009-04-07 14:22:18

Drugi przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Star 26


Urząd Gminy w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów ogłasza drugi przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Star 26 nr rej SEA 85V, r.p. 1974 używanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pustelniku, stanowiącego majątek Gminy Stanisławów. Cena wywoławcza drugiego przetargu wynosi 2000 zł. więcej...

2009-02-18 15:52:22

Przetarg na sprzedaż działek


Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel. (025)7575853, fax (025)7575857. więcej...

2009-02-18 15:51:36

Przetarg na sprzedaż działek


Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel. (025)7575853, fax (025)7575857. więcej...