MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2011-07-05 08:25:35

Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka za rok 2010


Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 -j.t. z póź. zm.) więcej...

2010-07-09 10:10:53

Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka


Oświadczenie majątkowe za rok 2009. Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 -j.t. z póź. zm.) więcej...

2009-05-28 09:49:38

Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka


Zastępcy Wójta Gminy za rok 2008. Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 z późn. zm.) więcej...