MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2015-07-09 09:19:33

Oświadczenie majątkowe Jadwigi Będkowskiej za rok 2014


Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) więcej...

2015-04-08 15:54:57

Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka na zakończenie pracy w urzędzie


Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) więcej...

2015-04-08 15:46:17

Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka za rok 2014


Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) więcej...

2014-06-20 14:11:43

Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka za rok 2013


Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.) więcej...

2013-08-14 14:13:43

Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka za rok 2012


Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2013 poz. 594) więcej...

2012-07-10 14:52:16

Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka za rok 2011


Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 z późn. zm.) więcej...

2011-06-16 13:22:18

Oświadczenie majątkowe Beaty Budzyńskiej-Kupidury za rok 2010


Oświadczenie majątkowe. Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 -j.t. z póź. zm.) więcej...

2010-07-12 11:42:37

Oświadczenie majątkowe Beaty Budzyńskiej-Kupidury za rok 2009


Oświadczenie majątkowe za rok 2009. Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 -j.t. z póź. zm.) więcej...

2009-05-28 09:52:26

Oświadczenie majątkowe Beaty Budzyńskiej-Kipidury


Sekretarza Gminy za rok 2008.Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 z późn. zm.) więcej...