MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2015-07-09 09:22:55

Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2014


Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) więcej...

2014-06-20 11:13:30

Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2013


Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.) więcej...

2013-08-13 12:57:16

Oświadczenie majątkowe za rok 2012


Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2013 poz. 594) więcej...

2012-07-10 13:26:13

Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2011


Oświadczenie z dnia 30 kwietnia 2012 r. Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 z późn. zm.) więcej...

2011-07-05 08:45:56

Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2010


Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 -j.t. z póź. zm.) więcej...

2010-07-12 13:23:58

Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2009


Oświadczenie majątkowe za rok 2009. Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 -j.t. z póź. zm.) więcej...

2009-05-28 09:58:35

Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim


Skarbnika Gminy za rok 2008. Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości usunięto na podstawie art. 24i ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 z późn. zm.) więcej...