MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2009-12-28 12:30:44

Zarządzenie nr 43/09


Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009 więcej...

2009-12-17 08:42:37

Zarządzenie nr 42/09


ZARZĄDZENIE NR 42/09 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Stanisławów więcej...

2009-12-04 10:02:58

Zarządzenie Nr 41/09


Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Stanisławów w zamian za wolny dzień świąteczny 26 grudnia przypadającego w sobotę. więcej...

2009-12-04 09:59:07

Zarządzenie Nr 40/09


Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009. więcej...

2009-12-04 09:54:17

Zarządzenie Nr 39/09


Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 listopada 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych. więcej...

2009-11-23 12:30:13

Zarządzenie nr 37/09


Zarządzenie nr 37/2009 Wójta Gminy Stanisławów Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia. więcej...

2009-11-20 15:00:13

Zarządzenie Nr 38/09


Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010 więcej...

2009-11-19 08:53:08

Zarządzenie nr 36/09


Zarządzenie nr 36/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stanisławów. więcej...

2009-11-19 08:49:44

Zarządzenie nr 35/09


Zarządzenie nr 35/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stanisławów. więcej...

2009-11-05 12:11:21

Zarządzenie nr 34/09


Zarządzenie nr 34/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009. więcej...

2009-10-21 12:23:58

Zarządzenie nr 33/09


Zarządzenie Wójta Gminy Stanisławów Nr 33/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zbiórkę w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem. więcej...

2009-09-18 14:54:46

Zarządzenie nr 32/09


Zarządzenie nr 32/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych - ul. Radzymińska, ul. Młynarska w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów. więcej...

2009-09-18 14:50:57

Zarządzenie nr 31/09


Zarządzenie nr 31/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na częściowy remont budynku Zespołu Szkolnego w Ładzyniu, gmina Stanisławów. więcej...

2009-08-31 14:19:08

Zarządzenie nr 30/09


Zarządzenie Nr 30/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2009/2010 tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów. więcej...

2009-08-28 14:29:50

Zarządzenie nr 29/09


ZARZĄDZENIE Nr 29/09 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009 r. więcej...

2009-08-27 12:59:12

Zarządzenie nr 22/09


Zarządzenie nr 22/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów więcej...

2009-08-27 10:05:18

Zarządzenie nr 16/09


Zarządzenie nr 16/2009 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15.06.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stanisławów. więcej...

2009-08-21 13:34:13

Zarządzenie nr 27/09


Zarządzenie nr 27/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Stanisławów więcej...

2009-08-21 12:25:18

Zarządzenie nr 28/09


Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przyslugujacego pracownikom Urzędu Gminy Stanisławów w zamian za wolny od pracy dzień świąteczny 15 sierpnia przypadający w sobotę. więcej...

2009-07-24 13:17:27

Zarządzenie nr 26/09


Zarządzenie Nr 26/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminacyjnego Pani Dariusz Araźnego - nauczyciela Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2009-07-24 13:12:36

Zarządzenie nr 25/09


Zarządzenie Nr 25/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Agnieszki Sawczuk - Wojtyńskiej - nauczycielki Zespołu Szkół w Stanisławowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2009-07-24 13:07:21

Zarządzenie nr 24/09


Zarządzenie Nr 24/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Renaty Gryz - nauczycielki Zespołu Szkół w Pustelniku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2009-07-24 13:00:43

Zarządzenie nr 23/09


Zarządzenie Wójta Gminy Stanisławów Nr 23/09 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Katarzyny Olesiewicz - nauczycielki Zespołu Szkół w Pustelniku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2009-07-20 15:47:02

Zarządzenie nr 21/09


Zarządzenie nr 21/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego". więcej...

2009-07-06 12:10:04

Zarządzenie nr 18/09


ZARZĄDZENIE Nr 18/09 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15.06.2009r. W sprawie ustalenia maksymalnego wynagradzania kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych gminy Stanisławów. więcej...

2009-07-06 12:07:44

Zarządzenie nr 17/09


Zarządzenie Nr 17/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15.06.09 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do wykonania czynności, o której mowa w art. 209 § 1. pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. więcej...

2009-07-06 11:49:55

Zarządzenie nr 19/09


Zarządzenie Nr 19/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18.06.09 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stanisławów. więcej...

2009-07-03 10:19:12

Zarządzenie nr 20/09


ZARZĄDZENIE Nr 20/09 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 czerwca 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009. więcej...

2009-06-16 08:34:52

Zarządzenie nr 15/09


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009. więcej...

2009-06-09 15:07:54

Zarządzenie nr 14/09


w sprawie procedury dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych więcej...

2009-05-22 15:27:31

Zarządzenie nr 13/09


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009. więcej...

2009-05-18 11:53:25

Zarządzenie nr 12/09


w sprawie powołanie obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. więcej...

2009-05-18 11:32:44

Zarządzenie nr 11/09


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów. więcej...

2009-04-29 13:59:22

Zarządzenie nr 05/09


ZARZĄDZENIE Nr 5/09 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2008 rok. więcej...

2009-04-15 08:34:10

Zarządzenie nr 10/09


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji złożonych wniosków o zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów pod względem zgodności z regulaminem i stanem rzeczywistym. więcej...

2009-03-17 13:27:58

Zarządzenie nr 09/09


ZARZĄDZENIE NR 9/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne. więcej...

2009-03-17 13:22:47

Zarządzenie nr 08/09


ZARZĄDZENIE NR 8/09 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zakresu jej działania i nadania tej Komisji Regulaminu pracy. więcej...

2009-03-06 14:20:56

Zarządzenie nr 07/09


Zarządzenie nr 7/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 6 marca 2009 r. W sprawie przyjęcia regulaminu oceny wniosków osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o bezpłatne zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Stanisławów. więcej...

2009-03-02 14:57:31

Zarządzenie nr 06/09


Zarządzenie nr 6/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/08 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2008 r. więcej...

2009-02-18 14:53:47

Zarządzenie nr 04/09


Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. w gminie Stanisławów. więcej...

2009-02-18 14:21:20

Zarządzenie nr 03/09


Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Stanisławów. więcej...

2009-02-18 13:18:38

Zarządzenie nr 02/09


Zarządzenie Nr 2/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Stanisławów na rok 2009. więcej...

2009-02-04 12:54:21

Zarządzenie nr 01/09


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2009 roku w gminie Stanisławów więcej...