MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2011-01-18 14:22:18

Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010


Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010 więcej...

2010-12-30 15:09:49

ZARZĄDZENIE NR 49/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy


ZARZĄDZENIE NR 49/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy więcej...

2010-12-27 16:22:36

Zarządzenie Nr 47/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010


Zarządzenie Nr 47/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010 więcej...

2010-12-13 14:52:38

Zarządzenie Nr 43/2010 r. Wójta Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie gminy Stanisławów


Zarządzenie Nr 43/2010 r. Wójta Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie gminy Stanisławów więcej...

2010-11-12 08:30:28

ZARZĄDZENIE NR 38/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 listopada 2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie. więcej...

2010-11-12 08:22:58

ZARZĄDZENIE NR 37/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 listopada 2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zbiórkę w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i Urzędu Gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla Urzędu Gminy. więcej...

2010-11-04 09:33:16

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 11 października 2010 r.


Wprowadzenie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oczyszczalni ścieków w miejscowości Retków gm. Stanisławów dz. ew. 713, 720, 726, 731, 736, 741/1" więcej...

2010-11-04 09:21:51

ZARZĄDZENIE Nr 34/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 października 2010 r.


Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zbiórkę w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 gospodarstw domowych i Urzędu Gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczaniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla Urzędu Gminy oraz odbiór skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie. więcej...

2010-11-03 15:32:26

ZARZĄDZENIE NR 33/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 października 2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy. więcej...

2010-11-03 09:39:57

ZARZĄDZENIE Nr 36/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWW z dnia 28 października 2010 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów. więcej...

2010-10-06 14:16:22

Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2010 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010 więcej...

2010-09-24 12:30:57

ZARZĄDZENIE NR 31/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2010 r.


w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. więcej...

2010-09-20 16:23:17

ZARZĄDZENIE Nr 30/2010 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 września 2010 r.


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w m. Mały Stanisławów stanowiącej dojazd do gruntów rolnych - etap I" więcej...

2010-09-13 11:10:20

ZARZADZENIE Nr 29/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 13 września 2010 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej przekazanych w użyczenie gminie Stanisławów według stanu na 30 października 2010 r. więcej...

2010-09-08 10:31:07

ZARZĄDZENIE Nr 26A/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 sierpnia 2010 roku


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 r. więcej...

2010-09-03 09:39:54

ZARZĄDZENIE NR 27/2010 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 3 września 2010 r.


w sprawie odwołania ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego. więcej...

2010-08-30 13:28:29

Zarządzenie Nr 26/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27.08.2010 r.


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2010/2011 tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów więcej...

2010-08-30 12:13:35

Zarządzenie Nr 25/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12.08.10 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów. więcej...

2010-08-18 13:40:25

ZARZĄDZENIE NR 24/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 sierpnia 2010 r.


Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, stanowiących własność gminy. więcej...

2010-08-05 15:37:14

ZARZĄDZENIE NR 23/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6.08.2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 952 000 zł (PLN) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240). więcej...

2010-08-04 14:24:22

ZARZADZENIE NR 22/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej gminy Stanisławów


ZARZADZENIE NR 22/2010 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej gminy Stanisławów więcej...

2010-07-28 15:46:59

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27.07.2010r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Izabeli Kuryłek - nauczycielki Zespołu Szkolnego w Stanisławowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2010-07-28 15:43:33

Zarządzenie Nr 20/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27.07.2010r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Katarzyny Płudowskiej - nauczycielki Zespołu Szkolnego w Stanisławowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2010-07-28 15:40:13

Zarządzenie Nr 19/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26.07.2010r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów stanowiącej dojazd do gruntów rolnych etap I" więcej...

2010-07-16 10:51:39

Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15.07.2010r.


Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15.07.2010r. w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego. więcej...

2010-07-12 15:21:01

Zarządzenie nr 17/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 lipca 2010 r.


Zarządzenie nr 17/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stanisławów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie operacyjnym. więcej...

2010-07-08 08:35:22

ZARZADZENIE Nr 15/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 lipca 2010 r.


Zarządzenie w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Stanisławowie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. więcej...

2010-07-07 13:52:25

ZARZĄDZENIE Nr 16/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 lipca 2010 r.


Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia rozprawy administracyjnej dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na gazyfikacji gminy Stanisławów wraz z poprawą zasilenia w gaz Mińska Mazowieckiego. więcej...

2010-06-28 12:20:51

Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 czerwca 2010 r.


Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010 więcej...

2010-06-17 09:04:03

ZARZĄDZENIE NR 11A/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 maja 2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów więcej...

2010-06-14 16:05:57

ZARZĄDZENIE NR 12A/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 czerwca 2010 r.


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie gminy Stanisławów. więcej...

2010-06-07 10:43:42

ZARZĄDZENIE NR 12/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 maja 2010 r.


Zarządzenie Nr 12/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010 więcej...

2010-06-04 15:27:59

ZARZĄDZENIE NR 11/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 maja 2010


Zarządzenie nr 11/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odtworzenie chodnika na ul. Warszawskiej w miejscowości Stanisławów. więcej...

2010-06-04 15:18:27

ZARZĄDZENIE NR 13/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 czerwca 2010 r.


Zarządzenie nr 13/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 czerwca w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. więcej...

2010-05-10 12:44:00

ZARZĄDZENIE NR 10/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 maja 2010 r.


Zarządzenie nr 10/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie Gminy Stanisławów w 2010 r. więcej...

2010-04-23 11:25:22

ZARZĄDZENIE NR 8/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12.04.2010r.


Zarządzenie nr 8/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12.04.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomego środka trwałego. więcej...

2010-04-23 10:55:52

ZARZĄDZENIE NR 9/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 kwietnia 2010 r.


Zarządzenie Nr 9/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Stanisławów w zamian za wolny od pracy dzień świąteczny 1 maja przypadający w sobotę. więcej...

2010-04-09 11:07:24

ZARZĄDZENIE NR 6/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 marca 2010 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2009 rok. więcej...

2010-03-26 14:06:06

ZARZĄDZENIE NR 7/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010 r.


Zarządzenie w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomego środka trwałego stanowiącego własność Gminy Stanisławów oraz warunków odstąpienia od przetargu. więcej...

2010-03-11 09:01:40

ZARZĄDZENIE NR 5/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2010 r.


w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku w gminie Stanisławów więcej...

2010-03-11 08:56:45

ZARZĄDZENIE NR 4/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2010 r.


w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/10 Wójta Gminy Stanisławów w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2010 roku w gminie Stanisławów. więcej...

2010-03-02 09:44:58

ZARZĄDZENIE NR 3/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2010 r.


w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne więcej...

2010-02-03 13:54:43

ZARZĄDZENIE NR 2/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 stycznia 2010 r.


w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Stanisławów oraz nieruchomości prywatnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz utrzymania czystości i porządku. więcej...

2010-01-25 15:43:24

ZARZĄDZENIE NR 1/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 stycznia 2010 r.


ZARZĄDZENIE NR 1/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 stycznia 2010 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2010 roku w gminie Stanisławów. więcej...