MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2009-02-20 16:04:25

Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 50 (poza Stanisławowem)


Dokumenty w sprawie dotyczącej wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 50 na odcinku Mińsk Mazowiecki - Łochów od km 217+829,49 do km 225+700 i od km 227+500 do km 256+705 więcej...

2009-03-19 11:42:13

Przebudowa i rozbudowa Zakładu Tworzyw Sztucznych


Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 1) przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części magazynowej w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym z częścią biurowo-socjalną na halę produkcyjną z dobudową części warsztatowo-magazynowej, 2) dobudowie magazynu do istniejącego obiektu magazynowego. więcej...

2009-03-24 17:02:35

Dokumenty w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 50


Zawiadomienie oraz Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 50 na odcinku Mińsk Mazowiecki - Łochów na km 217+829,49 do km 225+700 i od km 227+500 do km 256+705,długości 37,075 km więcej...

2009-11-13 14:07:12

Przystosowanie instalacji produkującej masę bitumiczną do przerobu i odzysku odpadu w postaci destruktu asfaltowego.


Z dokumentacją można zapoznać się w pokoju 20 urzędu w godzinach pracy więcej...