MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2010-10-20 13:20:30

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


w sprawie budowy linii 400kV więcej...

2010-06-14 16:21:50

Sprawa nr OŚ 7616/5/2010


Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 W w relacji Stanisławów - Mlęcin - Kamionka, na odcinku od km 2+928 do km 4+300 na działce o numerze ewidencyjnym nr 287 w obrębie Sokóle gmina Stanisławów więcej...

2010-05-06 10:27:23

Sprawa OŚ 7616/3/2010


Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 637 - obwodnicy miejscowości Stanisławów". więcej...

2010-04-28 14:41:16

Sprawa nr OŚ 7616/4/2010


"Gazyfikacja Gminy Stanisławów wraz z poprawą zasilenia w gaz Mińska Mazowieckiego" UWAGA!! Do ogłoszenia załączono tylko jedną mapę, pozostałe są do wglądu w Urzędzie Gminy Stanisławów. Ze względu na ich rozmiar, nie mogliśmy ich przekształcić na formę nadającą się do publikacji w Internecie. więcej...

2010-02-12 10:24:11

Sprawa nr OŚ 7616/1/2010


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów stanowiącej dojazd do gruntów rolnych więcej...

2010-01-08 14:43:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8.01.2010 r.


Została wydana decyzja administracyjna o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu produkcji masy bitumicznej do przerobu i odzysku odpadu w postaci destruktu asfaltowego w zakładzie PBDiM w Stanisławowie więcej...