MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
18.12.2015 16:04:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej do artykułu XIII sesja Rady Gminy Stanisławów
18.12.2015 16:03:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej do artykułu XIII sesja Rady Gminy Stanisławów
18.12.2015 16:00:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej do artykułu Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej
18.12.2015 16:00:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej
18.12.2015 11:39:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
17.12.2015 15:09:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stanisławów
17.12.2015 15:09:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki dooferty do artykułu Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stanisławów
17.12.2015 15:09:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki do oferty do artykułu Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stanisławów
17.12.2015 15:08:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stanisławów
17.12.2015 15:06:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stanisławów
17.12.2015 14:23:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
16.12.2015 15:57:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
16.12.2015 15:49:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
15.12.2015 09:42:57 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wsparcie publikacji "Krzyże, kapliczki i figury przydrożne na terenie gminy Stanisławów" z kategorii Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze gminnym, z pominięciem otwartego konkursu ofert
14.12.2015 16:56:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie skargi do artykułu XIII sesja Rady Gminy Stanisławów
14.12.2015 16:56:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie programu profilaktyki uzależnień na rok 2016 do artykułu XIII sesja Rady Gminy Stanisławów
14.12.2015 16:55:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie dotacji dla przedszkoli do artykułu XIII sesja Rady Gminy Stanisławów
14.12.2015 16:54:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XIII sesja Rady Gminy Stanisławów
14.12.2015 16:50:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XIII sesja Rady Gminy Stanisławów
14.12.2015 16:41:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie skargi na kierownika GOPS do artykułu XIII sesja Rady Gminy Stanisławów
14.12.2015 16:40:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie programu profilaktyki uzależnień na rok 2016 do artykułu XIII sesja Rady Gminy Stanisławów
14.12.2015 16:39:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie dotacji dla przedszkoli do artykułu XIII sesja Rady Gminy Stanisławów
14.12.2015 15:22:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XIII sesja Rady Gminy Stanisławów
14.12.2015 14:01:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dyżur psychologa
14.12.2015 13:55:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Stanisławów
11.12.2015 14:51:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STANISŁAWOWIE do artykułu KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
11.12.2015 14:50:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
11.12.2015 13:53:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
10.12.2015 10:29:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stałe komisje rady gminy
10.12.2015 10:21:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie mieszkańców Stanisławowa
10.12.2015 10:19:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie mieszkańców Stanisławowa
10.12.2015 08:47:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Centralna" w Retkowie, gmina Stanisławów
09.12.2015 11:09:53 Robert Wiącek Edytowano artykuł Najbliższe terminy posiedzeń komisji
09.12.2015 11:09:11 Robert Wiącek Edytowano artykuł Najbliższe terminy posiedzeń komisji
09.12.2015 08:50:07 Robert Wiącek Edytowano artykuł Najbliższe terminy posiedzeń komisji
09.12.2015 08:48:53 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Najbliższe terminy posiedzeń komisji
09.12.2015 08:45:08 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Najbliższe terminy posiedzeń komisji
08.12.2015 16:04:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
08.12.2015 15:14:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
08.12.2015 13:58:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
08.12.2015 13:39:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
08.12.2015 13:37:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń
08.12.2015 13:36:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć.
08.12.2015 13:34:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedażyi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
08.12.2015 13:29:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Złożenie oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
08.12.2015 13:27:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opłata targowa
08.12.2015 13:10:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
08.12.2015 13:00:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek leśny
08.12.2015 12:48:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
08.12.2015 12:44:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości