MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
08.12.2015 12:34:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
08.12.2015 12:31:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
08.12.2015 10:20:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Załatwianie spraw podatkowych
08.12.2015 10:13:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015. do artykułu UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
08.12.2015 10:13:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
08.12.2015 10:11:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stanisławów. do artykułu UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stanisławów.
08.12.2015 10:11:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stanisławów.
08.12.2015 10:10:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 do artykułu UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
08.12.2015 10:10:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
08.12.2015 10:08:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/70/2015 RADY GMINY STANISLAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży zagraniczn UCHWAŁA NR XII/70/2015 RADY GMINY STANISLAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży zagranicznej
08.12.2015 10:08:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/70/2015 RADY GMINY STANISLAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży zagranicznej
08.12.2015 10:07:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/69/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyb UCHWAŁA NR XII/69/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących
08.12.2015 10:07:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/69/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących
08.12.2015 10:06:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia do artykułu UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia
08.12.2015 10:06:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia
08.12.2015 10:04:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. do artykułu UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
08.12.2015 10:04:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
08.12.2015 10:03:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów. do artykułu UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.
08.12.2015 10:02:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.
08.12.2015 10:01:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2016. do artykułu UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2016.
08.12.2015 10:01:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2016.
08.12.2015 09:59:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/64/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i zwolnień z tego podatku do artykułu UCHWAŁA NR XII/64/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i zwolnień z tego podatku
08.12.2015 09:59:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/64/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i zwolnień z tego podatku
08.12.2015 09:59:06 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik UCHWAŁA NR XII/64/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i zwolnień z tego podatku z artykułu UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku.
08.12.2015 09:58:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/64/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i zwolnień z tego podatku do artykułu UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku.
08.12.2015 09:57:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku. do artykułu UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku.
08.12.2015 09:56:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku.
07.12.2015 13:44:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dostawa dodatkowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów” realizowanego przez Gminę Stanisławów w ramach „Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”.
04.12.2015 15:02:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
04.12.2015 14:58:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
03.12.2015 12:06:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO
03.12.2015 11:44:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
03.12.2015 11:22:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
02.12.2015 13:10:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.12.2015 - budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ew. 664, 50/3, 649, 45/2, 663 obr. Rządza, gm. Stanisławów
02.12.2015 10:42:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności radnych, sołtysów i osób zaproszonych do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:38:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo pani Agnieszki Cybula do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:35:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stanisławów w roku szkolnym 2014/2015 do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:31:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja Wojewody Mazowieckiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:29:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Stanisławów w 2015 roku do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:25:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja sla Rady Gminy Stanisławów dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy w 2015 roku do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:22:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:21:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wnioski Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:18:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wnioski Komisji Budżetu i Gospodarki do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:17:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół komisji skrutacyjnej do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:16:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół komisji skrutacyjnej do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:15:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół komisji skrutacyjnej do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:14:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół komisji skrutacyjnej do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:11:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek grupy radnych do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:08:24 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Nioosek grupy radnych o zmianę przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy z artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.
02.12.2015 10:06:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Nioosek grupy radnych o zmianę przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy do artykułu Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 października 2015r.