MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
05.10.2015 11:10:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
05.10.2015 10:04:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Stanisławów
02.10.2015 16:53:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nabór na członków komizji wyborczych
30.09.2015 11:30:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o wyznaczenie asystenta podatnika do artykułu Asystent podatnika
30.09.2015 11:29:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja do artykułu Asystent podatnika
30.09.2015 11:27:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Asystent podatnika
30.09.2015 08:42:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków
30.09.2015 08:41:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł DRUGIE WARSZTATY STRATEGICZNE
29.09.2015 15:39:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO do artykułu INFORMACJA PODATKOWA
29.09.2015 15:38:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI do artykułu INFORMACJA PODATKOWA
29.09.2015 15:38:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO do artykułu INFORMACJA PODATKOWA
29.09.2015 15:32:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł INFORMACJA PODATKOWA
29.09.2015 13:27:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6220.2.2015 w sprawie wydania decyzji o ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW w m. Pradzewo-Kopaczewo
29.09.2015 13:27:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6220.2.2015 w sprawie wydania decyzji o ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW w m. Pradzewo-Kopaczewo
29.09.2015 13:03:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6220.1.2015 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu i sprzedaży materiałów wtórnych na działce o nr ew. 18/2, położonej w m. Pustelnik gm. Stanisławów
29.09.2015 11:21:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł X sesja Rady Gminy Stanisławów
29.09.2015 10:19:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wyniki wyborów do artykułu Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach
29.09.2015 10:18:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach
29.09.2015 09:31:18 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków
29.09.2015 09:30:30 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków
28.09.2015 17:34:57 Robert Wiącek Edytowano artykuł Wyniki Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów
28.09.2015 17:33:40 Robert Wiącek Dodany załącznik Zestawienie wyników głosowania i protokół wyborów do artykułu Wyniki Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów
28.09.2015 17:31:59 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Wyniki Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów
28.09.2015 11:49:16 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł INFORMACJA
25.09.2015 21:16:16 Robert Wiącek Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 20 sierpnia 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Gminy Stanisławów w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 27 września 2015 r.
23.09.2015 14:39:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim
23.09.2015 14:23:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 20 sierpnia 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Gminy Stanisławów w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 27 września 2015 r.
23.09.2015 13:44:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW do artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
23.09.2015 13:44:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA WYCINKI DRZEW do artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
23.09.2015 13:43:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW do artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
23.09.2015 13:42:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA WYCINKI DRZEW do artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
23.09.2015 13:38:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW do artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
23.09.2015 13:36:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA WYCINKI DRZEW do artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
23.09.2015 13:35:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
23.09.2015 13:29:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW do artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
23.09.2015 13:28:28 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW z artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
23.09.2015 12:26:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zmiany w wydatkach budżetu gminy do artykułu X sesja Rady Gminy Stanisławów
23.09.2015 12:11:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015 do artykułu X sesja Rady Gminy Stanisławów
23.09.2015 12:09:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadencję 2016-2019 do artykułu X sesja Rady Gminy Stanisławów
23.09.2015 12:06:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin stypendiów do artykułu X sesja Rady Gminy Stanisławów
23.09.2015 12:05:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia składu komisji rady gminy do artykułu X sesja Rady Gminy Stanisławów
23.09.2015 12:03:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł X sesja Rady Gminy Stanisławów
23.09.2015 11:42:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł X sesja Rady Gminy Stanisławów
23.09.2015 11:40:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
22.09.2015 15:53:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (nie dotyczy lasu)
22.09.2015 15:49:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW do artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
22.09.2015 15:48:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA WYCINKI DRZEW do artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
22.09.2015 15:45:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
22.09.2015 09:31:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dyżury Gminnej Komisji Wyborcej w dniach 26 i 27 września 2015 r.
22.09.2015 08:57:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów