MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
31.12.2012 11:42:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program wspólpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 do artykułu Uchwała Nr XX/100/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
31.12.2012 11:41:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/100/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
27.12.2012 15:13:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprzedaż drewna topolowego
27.12.2012 15:11:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
27.12.2012 14:18:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nr konta, NIP REGON
27.12.2012 14:17:06 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Podatek od środków transportowych do kategorii Podatki i opłaty lokalne został przeniesiony artykuł Nr konta, NIPy i Regony
27.12.2012 14:16:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nr konta, NIPy i Regony
27.12.2012 14:15:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nr konta, NIP i Regon
27.12.2012 14:14:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nr konta bankowego, NIP, REGON
27.12.2012 12:31:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł 31.12.2012 r. zmienione godziny urzędowania
27.12.2012 12:30:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł 31.12.2012 r. zmienione godziny urzędowania
27.12.2012 11:24:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł 31.12.2012 r. zmienione godziny urzędowania
21.12.2012 08:31:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Życzenia świąteczne
20.12.2012 12:43:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Regulamin organizacyjny urzędu
20.12.2012 09:28:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Stanisławów
20.12.2012 09:27:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin do artykułu Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów
20.12.2012 09:27:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów
20.12.2012 09:26:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów
20.12.2012 09:04:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów
17.12.2012 11:52:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dane teleadresowe NIP REGON nr konta
14.12.2012 13:56:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/96/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pustelnik
13.12.2012 11:14:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
13.12.2012 10:59:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
11.12.2012 15:54:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów w latach 2013-2014
11.12.2012 15:53:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów w latach 2013-2014
11.12.2012 11:07:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIENIE BĄDŹ ODZYSK SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.
10.12.2012 17:15:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
10.12.2012 16:38:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W GMINIE STANISŁAWÓW
07.12.2012 11:10:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
06.12.2012 15:01:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór deklaracji wysokości opłaty za śmieci do artykułu XXI sesja Rady Gminy Stanisławów
06.12.2012 15:00:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Gminny program przeciwdziałania przemocy do artykułu XXI sesja Rady Gminy Stanisławów
06.12.2012 14:58:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwody głosowania do artykułu XXI sesja Rady Gminy Stanisławów
06.12.2012 14:57:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Terminy uiszczania opłat za wywóz odpadów do artykułu XXI sesja Rady Gminy Stanisławów
06.12.2012 14:57:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sposób świadczenia usług do artykułu XXI sesja Rady Gminy Stanisławów
06.12.2012 14:56:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin utrzymania czystości do artykułu XXI sesja Rady Gminy Stanisławów
06.12.2012 14:55:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program profilaktyki uzależnień do artykułu XXI sesja Rady Gminy Stanisławów
06.12.2012 14:55:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Gospodarka odpadami do artykułu XXI sesja Rady Gminy Stanisławów
06.12.2012 14:53:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
06.12.2012 09:56:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”
05.12.2012 12:02:08 Robert Wiącek Edytowano artykuł TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIENIE BĄDŹ ODZYSK SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.
04.12.2012 16:01:32 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł XXI sesja Rady Gminy Stanisławów
04.12.2012 15:56:00 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł XXI sesja Rady Gminy Stanisławów
30.11.2012 09:08:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIENIE BĄDŹ ODZYSK SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.
30.11.2012 09:06:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIENIE BĄDŹ ODZYSK SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.
30.11.2012 08:59:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W GMINIE STANISŁAWÓW
30.11.2012 08:54:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W GMINIE STANISŁAWÓW
29.11.2012 09:49:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
29.11.2012 09:42:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
26.11.2012 11:36:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nagrody powiatu mińskiego Laura 2012
23.11.2012 14:10:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja podatku rolnego do artykułu UCHWAŁA NR XI/48/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych