MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
23.11.2012 14:10:07 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik deklaracja podatku rolnego z artykułu UCHWAŁA NR XI/48/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
23.11.2012 08:59:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
22.11.2012 13:04:27 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Formularz wymeldowania z pobytu czasowego ponad dwa miesiące z artykułu Meldowanie cudzoziemców
22.11.2012 13:04:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące do artykułu Meldowanie cudzoziemców
22.11.2012 13:02:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wymeldowanie z pobytu stałego do artykułu Meldowanie cudzoziemców
22.11.2012 13:02:31 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Formularz wymeldowania z miejsca pobytu stałego z artykułu Meldowanie cudzoziemców
22.11.2012 13:01:45 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego ponad dwa miesiące z artykułu Meldowanie cudzoziemców
22.11.2012 13:01:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE do artykułu Meldowanie cudzoziemców
22.11.2012 13:01:17 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zgłoszenie pobytu stałego z artykułu Meldowanie cudzoziemców
22.11.2012 13:00:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu stałego do artykułu Meldowanie cudzoziemców
22.11.2012 12:49:14 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego z artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
22.11.2012 12:49:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
22.11.2012 12:48:14 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik ZZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego z artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
22.11.2012 12:48:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
22.11.2012 12:26:58 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego z artykułu Zameldowania w lokalach prywatnych
22.11.2012 12:26:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE do artykułu Zameldowania w lokalach prywatnych
22.11.2012 12:26:35 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zgłoszenie pobytu stałego z artykułu Zameldowania w lokalach prywatnych
22.11.2012 12:26:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu stałego do artykułu Zameldowania w lokalach prywatnych
22.11.2012 12:25:39 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zgłoszenie pobytu stałego z artykułu Zameldowania w lokalach służbowych
22.11.2012 12:25:34 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego z artykułu Zameldowania w lokalach służbowych
22.11.2012 12:25:28 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE z artykułu Zameldowania w lokalach służbowych
22.11.2012 12:25:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE do artykułu Zameldowania w lokalach służbowych
22.11.2012 12:21:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego - wzór do artykułu Zameldowania w lokalach służbowych
22.11.2012 12:20:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu stałego - wzór do artykułu Zameldowania w lokalach służbowych
21.11.2012 14:56:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja podatku rolnego do artykułu Podatek rolny
21.11.2012 14:55:32 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY z artykułu Podatek rolny
21.11.2012 14:54:14 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Deklaracja na podatek rolny z artykułu Podatek rolny
21.11.2012 14:54:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja do artykułu Podatek rolny
21.11.2012 14:48:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
21.11.2012 14:48:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
21.11.2012 14:48:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
21.11.2012 14:46:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
20.11.2012 14:48:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ,,Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych”
20.11.2012 10:26:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie taryf za wodę do artykułu XX sesja Rady Gminy Stanisławów
20.11.2012 10:26:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie podatku rolnego do artykułu XX sesja Rady Gminy Stanisławów
20.11.2012 10:25:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości do artykułu XX sesja Rady Gminy Stanisławów
20.11.2012 10:25:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie stawek podatku leśnego do artykułu XX sesja Rady Gminy Stanisławów
20.11.2012 10:24:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 do artykułu XX sesja Rady Gminy Stanisławów
20.11.2012 10:14:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XX sesja Rady Gminy Stanisławów
20.11.2012 10:11:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik Nr 2 - do uchwały Nr XIX/98/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2012 - 2024 do artykułu Uchwała Nr XIX/98/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
20.11.2012 10:10:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/98/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012 r. Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 - 2024 do artykułu Uchwała Nr XIX/98/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
20.11.2012 10:08:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/98/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
20.11.2012 10:05:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2012. do artykułu UCHWAŁA Nr XIX/97/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
20.11.2012 10:03:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012 r. - zmiany do uchwały nr XIX/97/2012 z dnia 29 października 2012 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XIX/97/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
20.11.2012 10:02:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012 r. - zmiany do uchwały nr XIX/97/2012 z dnia 29 października 2012 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XIX/97/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
20.11.2012 10:00:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2012 - zmiany do uchwały Nr XIX/97/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XIX/97/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
20.11.2012 09:59:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela Nr 1 Dochody Budżetu Gminy Stanisławów na rok 2012 - zmiany do uchwały Nr XIX/97/2012 z dnia 29 października 2012 r. do artykułu UCHWAŁA Nr XIX/97/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
20.11.2012 09:57:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA Nr XIX/97/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
20.11.2012 09:56:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XIX/97/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
20.11.2012 09:50:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała z załącznikiem do artykułu UCHWAŁA NR XIX/96/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pustelnik