MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
20.11.2012 09:50:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/96/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pustelnik
20.11.2012 09:24:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
20.11.2012 09:24:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 26 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
20.11.2012 09:23:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 25 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
20.11.2012 09:22:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 24 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
20.11.2012 09:22:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 23 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
20.11.2012 09:21:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 22 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
20.11.2012 09:20:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik załącznik nr 21 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
20.11.2012 09:20:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 20 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
20.11.2012 09:19:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
19.11.2012 17:17:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
19.11.2012 17:17:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 7 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
19.11.2012 17:14:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
19.11.2012 17:13:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
19.11.2012 17:08:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
19.11.2012 17:08:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
19.11.2012 17:08:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
19.11.2012 17:07:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
19.11.2012 15:24:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 29 października 2012r.
19.11.2012 10:49:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Porjekt operatu opisowo-kartograficznego gminy Stanisławów do wglądu w starostwie powiatowym
19.11.2012 10:49:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Porjekt operatu opisowo-kartograficznego gminy Stanisławów do wglądu w starostwie powiatowym
16.11.2012 09:03:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2013 - 2024 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
16.11.2012 09:02:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 - 2024 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
16.11.2012 09:01:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt Uchwała Nr……… Rady Gminy Stanisławów z dnia……………. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 15:01:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 14:12:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 14:12:09 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 z artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 11:57:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 11:56:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Projekt budżetu na rok 2013
15.11.2012 11:47:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 11:43:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 11:36:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 11:32:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 11:25:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2013. do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 11:22:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2013 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 11:21:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochodu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2013 roku do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 10:28:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 10:24:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 10:06:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 10:05:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013
15.11.2012 09:58:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XIX/99/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi do artykułu UCHWAŁA NR XIX/99/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi
15.11.2012 09:58:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/99/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi
15.11.2012 09:56:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XIX/95/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanislawowie do artykułu UCHWAŁA NR XIX/95/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanislawowie
15.11.2012 09:55:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/95/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanislawowie
15.11.2012 09:54:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XIX/94/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ładzyń do artykułu UCHWAŁA NR XIX/94/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ładzyń
15.11.2012 09:54:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/94/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ładzyń
15.11.2012 09:50:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XIX/93/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Ładzyń do artykułu UCHWAŁA NR XIX/93/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Ładzyń
15.11.2012 09:49:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/93/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Ładzyń
15.11.2012 09:39:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XIX/92/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowosci Prądzewo-Kopaczewo do artykułu UCHWAŁA NR XIX/92/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowosci Prądzewo-Kopaczewo
15.11.2012 09:39:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/92/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowosci Prądzewo-Kopaczewo