MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
15.11.2012 09:33:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XIX/91/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Mały Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XIX/91/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Mały Stanisławów
15.11.2012 09:33:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/91/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Mały Stanisławów
15.11.2012 09:31:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XIX/90/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wybor UCHWAŁA NR XIX/90/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
15.11.2012 09:30:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/90/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
14.11.2012 12:41:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Połączone posiedzenie Komisji Rady Gminy
14.11.2012 11:28:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XX sesja Rady Gminy Stanisławów
13.11.2012 15:39:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urządu Gminy w Stanisławowie
13.11.2012 10:05:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ważna informacja dla właścicieli kotów
12.11.2012 17:51:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.1.2012 linia energetyczna średniego i niskiego napięcia Retków i Papiernia
12.11.2012 16:47:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
12.11.2012 14:30:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ,,Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych”
08.11.2012 14:43:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W OKRESIE OD 01.01.2013R. DO 30.06.2013 R.
08.11.2012 14:36:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ,,Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych”
08.11.2012 12:46:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.12.2012 linia energetyczna napowietrzna nn i przyłącze kablowe w Cisówce
08.11.2012 08:17:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
07.11.2012 15:01:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu ,,Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych”
07.11.2012 15:00:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ,,Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych”
06.11.2012 14:57:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2012/2013”.
05.11.2012 15:43:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ.6220.2.2012 stacja elektroenergetyczna 400kV
05.11.2012 15:30:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ.6220.2.2012 stacja elektroenergetyczna 400kV
05.11.2012 11:18:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Apel Wojewody Mazowieckiego do artykułu Apel Wojewody Mazowieckiego w sprawie zagrożenia zatruciami czadem.
05.11.2012 11:18:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Apel Wojewody Mazowieckiego w sprawie zagrożenia zatruciami czadem.
31.10.2012 11:39:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Karoliny Wszołek (pierwsze)
31.10.2012 11:38:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Karoliny Wszołek (pierwsze)
31.10.2012 11:26:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Dariussza Kowalczyka
31.10.2012 11:25:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dariussza Kowalczyka
31.10.2012 11:17:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Moniki Krupy (pierwsze)
31.10.2012 11:14:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Moniki Krupy (pierwsze)
30.10.2012 09:31:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Stanisławów
30.10.2012 09:30:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Stanisławów
29.10.2012 16:44:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
29.10.2012 14:13:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urządu Gminy w Stanisławowie
29.10.2012 14:13:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych waunków zamówienia do artykułu Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urządu Gminy w Stanisławowie
29.10.2012 14:12:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urządu Gminy w Stanisławowie
26.10.2012 13:09:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Czarna
26.10.2012 13:08:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Czarna
26.10.2012 12:52:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Ciopan
26.10.2012 12:50:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Ciopan
26.10.2012 12:44:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Borek Czarniński
26.10.2012 12:43:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Borek Czarniński
26.10.2012 12:29:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Lubomin
26.10.2012 12:29:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Lubomin
26.10.2012 12:15:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zakazu handlu zwierzętami żywymi
26.10.2012 12:05:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Lubomin
26.10.2012 12:03:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Mały Stanisławów
26.10.2012 12:02:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Mały Stanisławów
26.10.2012 11:51:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Suchowizna do artykułu Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Suchowizna
26.10.2012 11:50:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Suchowizna
26.10.2012 11:36:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Szymankowszczyzna
26.10.2012 11:17:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Wólka Czarnińska