MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
26.10.2012 11:13:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Wólka Czarnińska
26.10.2012 10:51:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumenty do artykułu Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Retków
26.10.2012 10:49:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Decyzja Starosty Mińskiego w sprawie nowej klasyfikacji gruntów we wsi Retków
26.10.2012 09:11:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych jakie powinny spełniać targowiska do artykułu Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zakazu handlu zwierzętami żywymi
26.10.2012 09:09:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii do artykułu Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zakazu handlu zwierzętami żywymi
26.10.2012 09:07:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dotyczących targów do artykułu Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zakazu handlu zwierzętami żywymi
26.10.2012 09:02:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik PismpPowiatowego Lekarza Weterynarii do artykułu Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zakazu handlu zwierzętami żywymi
26.10.2012 08:59:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zakazu handlu zwierzętami żywymi
25.10.2012 16:15:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W OKRESIE OD 01.01.2013R. DO 30.06.2013 R.
25.10.2012 12:47:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W OKRESIE OD 01.01.2013R. DO 30.06.2013 R.
25.10.2012 12:47:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzory oświadczeń do artykułu ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W OKRESIE OD 01.01.2013R. DO 30.06.2013 R.
25.10.2012 12:47:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W OKRESIE OD 01.01.2013R. DO 30.06.2013 R.
25.10.2012 12:46:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W OKRESIE OD 01.01.2013R. DO 30.06.2013 R.
25.10.2012 12:46:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W OKRESIE OD 01.01.2013R. DO 30.06.2013 R.
23.10.2012 15:08:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XIX sesja Rady Gminy Stanisławów
23.10.2012 14:59:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zakazu handlu zwierzętami żywymi
23.10.2012 14:58:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2012/2013”.
22.10.2012 18:14:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2012/2013”.
22.10.2012 18:10:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2012/2013”.
19.10.2012 14:13:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 86 do artykułu XIX sesja Rady Gminy Stanisławów
19.10.2012 14:11:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 85 do artykułu XIX sesja Rady Gminy Stanisławów
19.10.2012 11:47:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zakazu handlu zwierzętami żywymi
19.10.2012 11:46:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zakazu handlu zwierzętami żywymi
19.10.2012 09:36:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne gminy
18.10.2012 14:45:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ustalenie warunków zabudowy
18.10.2012 09:27:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 84 do artykułu XIX sesja Rady Gminy Stanisławów
18.10.2012 09:26:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 83 do artykułu XIX sesja Rady Gminy Stanisławów
18.10.2012 09:26:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 82 do artykułu XIX sesja Rady Gminy Stanisławów
18.10.2012 09:25:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 81 do artykułu XIX sesja Rady Gminy Stanisławów
18.10.2012 09:25:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 80 do artykułu XIX sesja Rady Gminy Stanisławów
18.10.2012 09:25:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 79 do artykułu XIX sesja Rady Gminy Stanisławów
18.10.2012 09:24:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk nr 78 do artykułu XIX sesja Rady Gminy Stanisławów
18.10.2012 09:24:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XIX sesja Rady Gminy Stanisławów
15.10.2012 15:59:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
15.10.2012 15:58:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
12.10.2012 12:08:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały podjęte w 2012 r.
12.10.2012 12:05:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 12:04:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 12:02:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 12:00:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 12:00:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 12:00:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 11:58:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/69/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2012.
12.10.2012 11:51:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 11:28:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 11:20:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 12 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 10:56:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 10:31:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 10:31:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 9 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 10:31:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 8 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.