MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
12.10.2012 10:29:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 10:29:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 10:28:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 09:28:43 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Kadencja 2010 - 2014 został przeniesiony artykuł Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
12.10.2012 09:28:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 6 września 2012r.
09.10.2012 10:20:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Wandy Marianny Zdanowicz na początek kadencji
09.10.2012 10:20:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wandy Marianny Zdanowicz na początek kadencji
09.10.2012 10:10:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Jana Lesia na początek kadencji
09.10.2012 10:09:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Jana Lesia na początek kadencji
09.10.2012 09:57:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek na początek kadencji
09.10.2012 09:56:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek na początek kadencji
09.10.2012 09:55:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek na początek kadencji
09.10.2012 09:38:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Jana Lesia na koniec kadencji
09.10.2012 09:37:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Jana Lesia na koniec kadencji
09.10.2012 09:36:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek na koniec kadencji
09.10.2012 09:33:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz na koniec kadencji
08.10.2012 15:33:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa OŚ 7616/3/2010
05.10.2012 11:58:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ.6220.2.2012 stacja elektroenergetyczna 400kV
05.10.2012 11:58:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ.6220.2.2012 stacja elektroenergetyczna 400kV
05.10.2012 11:45:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uzgodnienie do artykułu Sprawa nr OŚ.6220.2.2012 stacja elektroenergetyczna 400kV
05.10.2012 11:15:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
02.10.2012 16:12:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprzedaż drewna
02.10.2012 12:01:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.11.2012 - linia elektroenergetyczna w Retkowie
02.10.2012 11:36:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
01.10.2012 13:41:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ.6220.2.2012 stacja elektroenergetyczna 400kV
28.09.2012 08:30:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprzedaż działek na drodze rokowań
28.09.2012 08:25:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprzedaż działek na drodze rokowań
27.09.2012 15:58:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Stanisławów
27.09.2012 14:25:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Sprzedaż działek w Stanisławowie
27.09.2012 14:19:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprzedaż działek
27.09.2012 14:13:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprzedaż działek na drodze rokowań
26.09.2012 14:41:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ.6220.2.2012 stacja elektroenergetyczna 400kV
25.09.2012 13:47:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
25.09.2012 12:05:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Nowy podział gminy na okręgi wyborcze - propozycja
25.09.2012 11:00:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odcięcie dopływu wody w Retkowie
25.09.2012 10:29:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nowy podział gminy na okręgi wyborcze - propozycja
24.09.2012 15:24:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie
24.09.2012 11:02:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 do artykułu Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
24.09.2012 11:02:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
24.09.2012 11:01:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
24.09.2012 11:01:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
24.09.2012 11:00:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
24.09.2012 11:00:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
24.09.2012 10:59:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
21.09.2012 14:31:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały z załącznikami (uzasadnienie i program) do artykułu Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
21.09.2012 14:27:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
21.09.2012 14:11:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów
21.09.2012 10:53:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Uchwała Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
21.09.2012 10:52:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Uchwała Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
21.09.2012 10:49:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024