MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
21.09.2012 10:49:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024
21.09.2012 10:45:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 zadania inwestycyjne do artykułu UCHWAŁA Nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
21.09.2012 10:42:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 wydatki do artykułu UCHWAŁA Nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
21.09.2012 10:41:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 dochody do artykułu UCHWAŁA Nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
21.09.2012 10:16:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA Nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
21.09.2012 10:16:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
21.09.2012 10:03:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/89/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-092 " Z indywidualizacją możemy więcej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
21.09.2012 10:02:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/89/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-092 " Z indywidualizacją możemy więcej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
20.09.2012 15:17:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Mały Stanisławów i Ładzyń - II etap
20.09.2012 09:16:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
17.09.2012 16:09:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 637 w m. Stanisławów od km 42+739 do km 43+335 strona lewa i od km 43+515 do km 43+800 strona lewa
17.09.2012 13:22:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Stanisławów
17.09.2012 12:54:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów
14.09.2012 13:47:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz na koniec kadencji
14.09.2012 13:47:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz na koniec kadencji
14.09.2012 13:46:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek na koniec kadencji
14.09.2012 13:45:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Mirosławy Rek na koniec kadencji
14.09.2012 13:44:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Jana Lesia na koniec kadencji
14.09.2012 13:43:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Jana Lesia na koniec kadencji
14.09.2012 08:26:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Stanisławów
13.09.2012 13:52:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie
13.09.2012 10:08:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
13.09.2012 09:02:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.
12.09.2012 10:58:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie mieszkańców Stanisławowa
12.09.2012 08:44:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
11.09.2012 14:16:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja WFOŚiGW w Warszawie
11.09.2012 11:14:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie mieszkańców Stanisławowa
11.09.2012 09:01:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa OŚ.6220.3.2012 - zbieranie, przetwarzanie i odzysk złomu
10.09.2012 17:00:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Składanie wniosków o gaz PILNE
10.09.2012 13:30:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej
10.09.2012 13:17:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie mieszkańców Stanisławowa
06.09.2012 12:15:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XVII/85/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom którzy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie w szkołach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
06.09.2012 12:15:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVII/85/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom którzy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie w szkołach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
06.09.2012 12:14:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XVII/84/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
06.09.2012 12:13:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVII/84/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
06.09.2012 12:12:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XVII/81/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
06.09.2012 12:12:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XVII/80/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok
06.09.2012 12:09:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVII/83/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów
06.09.2012 12:08:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XVII/79/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
06.09.2012 12:08:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVII/79/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
06.09.2012 12:07:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XVII/82/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 112/8 położonej w miejscowości Szymankowszczyzna gm Stanisławów
06.09.2012 12:06:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVII/82/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 112/8 położonej w miejscowości Szymankowszczyzna gm Stanisławów
06.09.2012 12:06:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XVII/81/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
06.09.2012 12:05:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVII/81/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
06.09.2012 12:04:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XVII/80/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok
06.09.2012 12:03:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVII/80/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok
06.09.2012 11:15:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 24 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:15:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 23 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:14:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 22 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:13:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 20 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.