MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
06.09.2012 11:13:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 19 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:13:00 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Załącznik nr 16 do protokołu z artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:12:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 16 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:12:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 16 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:11:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:11:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:10:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:09:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:08:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 6 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:08:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:08:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:07:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:07:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:05:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 11:04:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
06.09.2012 10:42:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 637 w m. Stanisławów od km 42+739 do km 43+335 strona lewa i od km 43+515 do km 43+800 strona lewa
06.09.2012 10:28:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ 7616/4/2010
05.09.2012 15:37:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie
05.09.2012 15:36:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 637 w m. Stanisławów od km 42+739 do km 43+335 strona lewa i od km 43+515 do km 43+800 strona lewa
05.09.2012 15:33:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 637 w m. Stanisławów od km 42+739 do km 43+335 strona lewa i od km 43+515 do km 43+800 strona lewa
05.09.2012 15:20:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie
05.09.2012 11:10:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 czerwca 2012r.
04.09.2012 13:30:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Drewno z wycinki
04.09.2012 13:29:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Drewno z wycinki
04.09.2012 12:20:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Drewno z wycinki
04.09.2012 11:43:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ.6220.2.2012 stacja elektroenergetyczna 400kV
04.09.2012 11:39:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ.6220.2.2012 stacja elektroenergetyczna 400kV
04.09.2012 11:37:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr OŚ.6220.2.2012 stacja elektroenergetyczna 400kV
04.09.2012 09:50:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zał. Nr 2 do WPF - inform. realiz. przedsięwzięć za I płr. 2012 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
04.09.2012 09:48:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zał. Nr 2 do inform. z wykinania zadań GOPS - 2012 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
04.09.2012 09:47:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zał. Nr 1 do WPF -inform z realiz za I półr. na 2012 r. do artykułu Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
04.09.2012 09:46:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zał. Nr 1 do inform. z wykonania zadań szkół - 2012-SZOW do artykułu Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
04.09.2012 09:45:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela Nr 8 Plan Funduszu sołeckiego w roku 2012 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
04.09.2012 09:44:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tab.Nr 7- zad. inwest.2012 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
04.09.2012 09:41:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Inform. z wyk. bud. 2012r. - dochody i wydatki- Tab. 1 - 6 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
04.09.2012 09:40:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część opisowa do WPF za I półrocze 2012r. do artykułu Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
03.09.2012 16:51:58 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Część opisowa do informacji za 2012r. z artykułu Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
03.09.2012 16:51:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część opisowa do informacji za 2012r. do artykułu Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
03.09.2012 16:50:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część opisowa do informacji za 2012r. do artykułu Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
03.09.2012 16:49:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja opisowa GOK za I pólrocze 2012 do artykułu Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
03.09.2012 16:49:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Infor. GOK za I półrocze 2012 - tabele do artykułu Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
03.09.2012 16:17:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I pólrocze 2012 r., kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
03.09.2012 13:26:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia Janowi Lesiowi powołania na stanowisko Dyrektora Gimnazjum
03.09.2012 13:09:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia Pani Mirosławie Rek powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu
03.09.2012 12:40:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki zlecone do artykułu Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
03.09.2012 12:40:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody zlecone do artykułu Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
03.09.2012 12:39:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
03.09.2012 12:39:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody do artykułu Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
03.09.2012 12:16:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
31.08.2012 15:25:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.12.2012 linia energetyczna napowietrzna nn i przyłącze kablowe w Cisówce