MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
21.08.2012 11:18:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2012
21.08.2012 11:01:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2012
21.08.2012 10:55:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2012
21.08.2012 10:49:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2012
21.08.2012 10:45:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2012
21.08.2012 10:41:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2012
21.08.2012 10:33:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2012
21.08.2012 10:27:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2012
21.08.2012 10:20:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dożynki 2012
20.08.2012 15:23:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wyniki konkursów dożynkowych - dożynki 2012
20.08.2012 15:20:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wyniki konkursów dożynkowych - dożynki 2012
20.08.2012 14:51:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Stanisławów
20.08.2012 12:57:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyniki konkursów dożynkowych - dożynki 2012
20.08.2012 10:59:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Usługa e-rejestracji pozwalająca pacjentom na rezerwację drogą elektroniczną wizyty w Przychodni Lekarskiej w Mińsku Maz. (przychodnia specjalistyczna)
17.08.2012 09:52:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo do artykułu Konkursy dla organizacji pozarządowych promujące wolontariat
17.08.2012 09:51:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik REGULAMIN KONKURSU „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” do artykułu Konkursy dla organizacji pozarządowych promujące wolontariat
17.08.2012 09:50:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu do artykułu Konkursy dla organizacji pozarządowych promujące wolontariat
17.08.2012 09:49:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konkursy dla organizacji pozarządowych promujące wolontariat
16.08.2012 14:41:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Inwentaryzacja urzędu do artykułu Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie
16.08.2012 10:38:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie
16.08.2012 10:34:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie
16.08.2012 09:03:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Rozgraniczenie w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo gm. Stanisławów
14.08.2012 15:37:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie
14.08.2012 15:35:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie
14.08.2012 15:14:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dane teleadresowe NIP REGON nr konta
14.08.2012 13:33:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dane teleadresowe NIP REGON nr konta
14.08.2012 13:25:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dane teleadresowe NIP REGON nr konta
14.08.2012 12:18:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
10.08.2012 11:21:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów
10.08.2012 11:20:41 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Kosztorys z artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów
10.08.2012 11:20:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kosztorys do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów
10.08.2012 11:19:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów
10.08.2012 11:19:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów
10.08.2012 11:17:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów
10.08.2012 09:41:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprzedaż działek na drodze rokowań
10.08.2012 09:31:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprzedaż działek na drodze rokowań
10.08.2012 09:28:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprzedaż działek na drodze rokowań
10.08.2012 09:08:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz uwag i wniosków do artykułu Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
10.08.2012 09:07:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt programu współpracy do artykułu Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
10.08.2012 09:06:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
10.08.2012 09:04:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
10.08.2012 09:00:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
10.08.2012 08:54:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
09.08.2012 10:15:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Stanisławów
09.08.2012 10:12:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumentacja oświetlenia wsi Retków do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Stanisławów
09.08.2012 10:08:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumentacja oświetlenia wsi Pustelnik 2 do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Stanisławów
09.08.2012 10:04:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumentacja oświetlenia wsi Pustelnik 1 do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Stanisławów
09.08.2012 10:01:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumentacja oświetlenia wsi Porąb Katarzynów do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Stanisławów
09.08.2012 09:59:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumentacja oświetlenia ws Ładzyń do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Stanisławów
09.08.2012 09:58:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumentacja oświetlenia wsi Borek Czarniński do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Stanisławów